• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Отстъпка от регистрационна такса за програма CIA (01- 30 август 2016 г.)

Обучителен семинар: „Одит на обществени поръчки - новите положения в Закон за обществените поръчки”, 29-30 септември 2016 г.

Годишен абонамент - 2016 г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 4/2015

Наръчник за външна оценка на качеството

Учебно помагало CIA, част I

Видеообучение на тема: "Вътрешен анализ на адекватността на капитала (ICAAP) - Ролята на вътрешния одит"

Certifications eStore

Актуално

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОТ 43 - ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ОТГОВОР ДО ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРАВИЛА ЗА ОБСЪЖДАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ В ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ № 28/21.03.2015 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ИВОБ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИВОБ ЗА ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА ИВОБ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015-2017 Г.

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

 

Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Логен ООД

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.