• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

Обучителен семинар: „Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит“, 17-18.10.2016 г.

Обучителен семинар: „Одит на обществени поръчки - новите положения в Закон за обществените поръчки”, 29-30 септември 2016 г.

Шест императивни принципа в подхода на одитния комитет: Да дадем възможност на вътрешния одит да поведе към положителна промяна

През погледа на клиента: Послания на заинтересованите страни към вътрешния одит

Годишен абонамент - 2016 г.

Списание "Вътрешен одитор", брой 4/2015

Видеообучение на тема: "Вътрешен анализ на адекватността на капитала (ICAAP) - Ролята на вътрешния одит"

Актуално

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО НАРЕДБА № 5 НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ ПРИЕТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОТ 43 - ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

СТАНОВИЩЕ НА ИВОБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ОТГОВОР ДО ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРАВИЛА ЗА ОБСЪЖДАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ В ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ № 28/21.03.2015 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ИВОБ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИВОБ ЗА ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УС НА ИВОБ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015-2017 Г.

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Становище на УС на ИВОБ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Промени в докладването на CPE точки

Позиция на Глобалния институт относно ” Три линии на защита”

Проучване "10 години модерен вътрешен одит в България"

 

Глобален институт на вътрешните одитори

Международен институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одитори

Логен ООД

Сметна палата на Р България

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

ISACA

Асоциация на индустриалния капитал в България

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

Социални мрежи

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.