• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)

http://www.smartbrief.com/signupSystem/subscribe.action?pageSequence=1&briefName=iia_global

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР НА ИВОБ ПРЕЗ 2019 Г.

Обучения

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЯТА 2019 Г.

СЕМИНАР: "ОДИТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО НОВИЯ ЗОП – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ОДИТОРИТЕ “ -  21-22.03. 2019 Г.

СЕМИНАР: “ОДИТНИ КОМИТЕТИ (ОК) И КОЛЕКТИВНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – ПРАВОМОЩИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРЕД MЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАКТИКИ ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ – 28-29.03.2019 Г.

СЕМИНАР: “ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ“ – 04-05.04.2019 Г.

СЕМИНАР: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗМИП И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ“ – 08-09.04.2019 г.

СЕМИНАР: “ОДИТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПАНИЯТА“ – 11-12.04.2019 Г.

СЕМИНАР: “ОСНОВИ И ПРАКТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ” -  15-16.04.2019 Г.

СЕМИНАР: “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ - ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ, ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И СТРЕСА„ – 18.04.2019 Г.

СЕМИНАР: “БОРБА С ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА ВЪВ ФОНДОВЕТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - УРОЦИ И ПРИМЕРИ ОТ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ“ - 13-14.05.2019 Г.

СЕМИНАР: “ОДИТ НА ФУНКЦИИТЕ ПО КОМУНИКАЦИЯ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИЯТА“ – 03.06.2019 Г.

СЕМИНАР: “ОДИТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РИСКА СВЪРЗАН С ХОРА“ – 04.06.2019 Г.

 

 

Глобален институт на вътрешните одитори

Европейска конфедерация на институтите на вътрешните одиториS5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.