• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Програма на обученията Печат Е-мейл

Изтегли програмата в PDF формат

Изтегли формата за регистрация

 

ДАТА

ОБУЧЕНИЕ

ЛЕКТОР

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

1

Януари

26-27

(1,5 дни)

11 СРЕ

Одитиране на информационната сигурност“

Станимир Пенелов, Microsoft сертифициран инструктор и експерт по киберсигурност

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

2

Февруари

02-03

(1,5 дни)

11 СРЕ

Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите“

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA

Управляващ съдружник, „Джей Кей енд Партнерс“ EООД;

Председател на УС на ИВОБ

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

3

Февруари

9-10

и

Март

06-07

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Одитни комитети (ОК) и колективните органи на управление – правомощия и взаимодействие според Mеждународните професионални практики по вътрешен одит“

Стефан Белчев, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, Министерство на  финансите;

Зам.-председател на УС на ИВОБ

Огнян Тодоров, Сертифициран

вътрешен одитор в публичния сектор

Директор на дирекция „Вътрешен одит“, Национална агенция по приходите;

Член на УС на ИВОБ

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

4

Февруари

23-24

(2 дни)

14 СРЕ

„Обучителен курс за кандидатите по CIA - част II“

Росина Чолеева-Киркова, CGAP, CIA

Главен вътрешен одитор,

Сметна палата на РБългария

Такса за участие:

410 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

330 лв. без ДДС

5

Март

09-10

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Одиторски подход към административния договор“

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

6

Март

16-17

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Оценка на риска и планиране на одитен ангажимент“

Стефан Белчев, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, Министерство на  финансите;

Зам.-председател на УС на ИВОБ

Огнян Тодоров, Сертифициран

вътрешен одитор в публичния сектор

Директор на дирекция „Вътрешен одит“, Национална агенция по приходите;

Член на УС на ИВОБ

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

7

Март

31

(1 ден)

7 СРЕ

„Поведенчески анализ за целите на вътрешно-фирмения мониторинг

(специализиран workshop)“

Дияна Добрева- Христова

Мениджър “Обучение и oрганизационно консултиране”, "Асес" ЕООД

Емил  Пенов”, Мениджър „Психологични оценки”, "Асес" ЕООД

Такса за участие:

250 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

165 лв. без ДДС

8

Април

05-06

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Рисково-базиран одит“

Джеймс Патерсън

Директор, „Risk & Assurance Insights“ Ltd.

Такса за участие:

685 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

600 лв. без ДДС

9

Април

25-26

(2 дни)

14 СРЕ

„Обучителен курс за кандидатите по CGAP“

Цветелина Станева-Николова, CGAP

Директор на ИВОБ

Росина Чолеева-Киркова, CGAP, CIA

Главен вътрешен одитор,

Сметна палата на РБългария

Такса за участие:

410 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

330 лв. без ДДС

10

Април

27-28

(2 дни)

14 СРЕ

„Обучителен курс за кандидатите по CIA - част I“

Тодор Янкулов

Председател на Съвета на директорите, „Глобал Адвайзърс“ АД

Такса за участие:

410 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

330 лв. без ДДС

11

Май

11-12

(2 дни)

14 СРЕ

„Одит на обществени поръчки по новия ЗОП – предизвикателство за одиторите“

Людмил Спасов, CIA, CGAP, CRMA

Директор „Правни услуги“, Грант

Торнтон ООД

Такса за участие:

410 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

330 лв. без ДДС

12

Май

15

(1 ден)

7 СРЕ

„Новостите при прилагане на одитните стандарти на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)“

Дилянка Железарова, CGAP

Старши одитор,

Европейска сметна палата

Такса за участие:

250 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

165 лв. без ДДС

13

Май

19

(1 ден)

7 СРЕ

„Представяне на резултатите от

изпълнение на одитен

ангажимент“

Юлияна Ангелова, CIА, ACCA

Началник Управление „Вътрешен одит“, Юробанк България АД

Такса за участие:

250 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

165 лв. без ДДС

14

Май

29-30

(1,5 дни)

11 CPE

„Одитиране на корпоративна и облачна инфраструктура“

Станимир Пенелов, Microsoft сертифициран инструктор и експерт по киберсигурност

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

15

Юни

01-02

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Самооценка на системите за вътрешен контрол – CCSA“

Албена Харалампиева CIA,

CCSA, CRMA

Старши мениджър „Управление на корпоративния риск“, КПМГ България ООД

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

16

Юни

08-09

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Управление на промяната“

Николай Гетов

Директор на дирекция „Стратегическо планиране и управление на промяната", Национална агенция по приходите

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

17

Септември

25-26

(2 дни)

14 СРЕ

„Въведение в анализа на данни и работа със статистически извадки“

Константин Лалов

Мениджър технически услуги за Източна Европа,

Идеаген Логен ЕООД

Такса за участие:

440 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

360 лв. без ДДС

18

Септември

28-29

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Оценка на качеството на дейността по вътрешен одит“

Диан Димитров, CIA, CCSA, CGAP, CISA, CISM, CFE, CRISC, CISSP, PMP, CRMA

Управляващ съдружник „Семпер Фортис“ ООД;

Член на УС на ИВОБ

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

19

Октомври

05-06

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Вътрешният одитор и ИТ одита в държавната администрация“

Николай Игнатов,  Сертифициран

вътрешен одитор в публичния сектор

Вътрешен одитор, Министерство на финансите

Георги Маламов,  Сертифициран

вътрешен одитор в публичния сектор

Вътрешни одитор, Министерство на финансите

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

20

Октомври

12-13

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Техники за провеждане на интервю/разпит“

Велина Владимирова

Мениджър „Полиграфски изследвания и обучения“”, "Асес" ЕООД

Тодор Тодоров

Управител"Асес" ЕООД

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

21

Октомври

19-20

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит“

Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA

Управляващ съдружник, „Джей Кей енд Партнерс“ ООД;

Председател на УС на ИВОБ

Снежина Ставрева, CGAP

Консултант

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

22

Октомври

27

(1 ден)

7 СРЕ

„Комуникативни умения и работа в екип на вътрешните одитори“

Елена Кюркчийска, Сертифициран

вътрешен одитор в публичния сектор

Директор на дирекция „Вътрешен одит“, Българска национална телевизия;

Член на УС на ИВОБ

Такса за участие:

250 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

165 лв. без ДДС

23

Ноември

03

(1 ден)

7 СРЕ

„Въведение в одита на информационни системи – курс за вътрешни одитори без задълбочени технически познания“

Диан Димитров, CIA, CCSA, CGAP, CISA, CISM, CFE, CRISC, CISSP, PMP, CRMA

Управляващ съдружник „Семпер Фортис“ ООД;

Член на УС на ИВОБ

Такса за участие:

250 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

165 лв. без ДДС

24

Ноември

09-10

(1,5 дни)

11 СРЕ

„Въведение в информационната сигурност и ISO 27001“

Асен Михайлов, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, ISO 27001:2013 LA, ISO 22301:2012 LA, ISO/9001:2008 LA, ISO 20000:2011 LA, ITIL Foundations V3

Управлява програма за прилагане и поддръжка на СУИС, Hewlett-Packard Enterprise

Такса за участие:

375 лв. без ДДС

Такса за членове на ИВОБ:

248 лв. без ДДС

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.