• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Документи Печат Е-мейл

 


Годишен финансов отчет за 2017 г.;

Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2017 г. – 31 май 2018 г.;

Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2017 г. – 31 май 2018 г.;

Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Програмата за дейността на ИВОБ през 2018 г.

Бюджета на ИВОБ за 2018 г.

Стратегия за развитие на ИВОБ 2016 - 2020 г.


АРХИВПрограма за дейността на ИВОБ през 2017 г.

Бюджет на ИВОБ за 2017 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2016 г. – 31 май 2017 г.

Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2016 г. – 31 май 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.

Промяна в устава на ИВОБ

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2015 г. – 31 май 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г.

Програма за дейността на ИВОБ през 2016 г.

Бюджет на ИВОБ за 2016 г.

Годишен финансов отчет на ИВОБ за 2014 г. изтегли от тук

Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2014 г. - 31 май 2015 г. изтегли от тук

Отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г. изтегли от тук

Проект за изменение и допълнение на Устава на ИВОБ

Проект за изменение и допълнение на Устава на ИВОБ (файл с отбелязани промени)

Годишен финансов отчет на ИВОБ за 2013 г. изтегли от тук

Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01.06.2013-31.05.2014 г. изтегли от тук

Oтчет на изпълнението на бюджета на ИВОБ за 2013 г. изтегли от тук

Годишен финансов отчет на ИВОБ за 2012 г. изтегли от тук

Програма за дейността на ИВОБ през 2013 г. изтегли от тук

Проект на бюджета на ИВОБ за 2013 г. изтегли от тук

Стратегия за развитие на ИВОБ 2009-2013 изтегли от тук

Рамка на ИВОБ за одит на проекти, съ-финансирани от Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС изтегли от тук

Становище на ИВОБ относно Наредба № 1 от 17 януари 2011 за условията, реда и начина на извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност, издадена от Министерство на финансите изтегли от тук

Доклад за дейността на Института на вътрешните одитори в България за 2011 г. изтегли от тук

Годишен финансов отчет на ИВОБ за 2011 г. изтегли от тук

1. Счетоводен баланс към 31.12.2011 г. изтегли от тук

2. Отчет за приходите и разходите за 2011 г. изтегли от тук, тук и тук

3. Годишна данъчна декларация за 2011 г. изтегли от тук

Отчет за изпълнението на бюджета  на ИВОБ за 2011 г. изтегли от тук

Oтчет за дейността и бюджета на Института на вътрешните одитори в България за периода 30.06.2010-31.05.2011 г. изтегли от тук и тук.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.