• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: "Одиторски подход към административния договор", 09-10.03.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от IIA Bulgaria   
Сряда, 15 Февруари 2017 15:38

Обучителен семинар

„Одиторски подход към административния договор”

09 - 10 март 2017 г., 11 CPE точки


ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

·  Административният договор при специалната законова уредба;

· Административният договор при общата законова уредба;

·  Договор и законосъобразност, икономичност, ефикасност и ефективност;

· Създаване на подходяща организационна структура с цел ефективно изпълнение на задълженията по административния договор – разделение на отговорностите;

· Идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху изпълнението на административния договор;

·  Създаване на правила за документиране на всички операции и действия, свързани с изпълнението на административния договор - съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите;

·  Текущо наблюдение върху изпълнението на административния договор;

·  Необходимост от постоянно допълване на политиките и процедурите, въведени от ръководството на организациите по отношение на административния договор – ново законодателство и добри практики.


ЛЕКТОРЪТ

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM притежава магистърски степени по „Право” и по „Охрана на обществения ред и борба с престъпността” от Академията на МВР –София, по „Публични финанси” от УНСС – София и по „Науки за мениджмънта” от Университета в Лиеж, Белгия. Има множество специализации в Австрия, Белгия, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни. Преподавал е в УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски”, в Школата по публични финанси към Министерството на финансите и в Института на вътрешните одитори в България, като от много години преподава в Нов български университет и в Института по публична администрация. Г-н Младенов е консултант в публичния сектор, преподавател, независим учен, изследовател в областта на юридическите професии и дейности. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение.

 

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА

Научите най-актуалните законови постановки, касаещи едновременно финансовата и бюджетната система от една страна, и административната дейност от друга страна, през призмата на систематичен и детайлен одиторски подход, чрез нормативен анализ, съдебна практика, дискусии, експертни мнения, становища, въпроси и отговори.

 

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ ръководители на вътрешен одит и вътрешни одитори.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ

·  Семинарът ще се проведе на 09-10 март 2017 г. в рамките на един ден  и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А.  Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация (изтегли тук) не по-късно от 02 март 2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

·  ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 06 март 2017 г.

· При отказ от участие, изпратен до 02 март 2017 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

Последно променен на Сряда, 15 Февруари 2017 16:07
 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.