• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: “Самооценка на системите за вътрешен контрол - CCSA”, 01-02.06.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от IIA Bulgaria   
Сряда, 10 Май 2017 00:00

Обучителен семинар

“Самооценка на системите за вътрешен контрол - CCSA”

01 – 02 юни 2017г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ ...

Основи на самооценката на контролите;

Приложение на самооценката на контролите;

Ползи от прилагане на самооценката на контролите;

Цели, рискове и вътрешни контроли;

Формати и подходи за провеждане на самооценка на контролите;

Подготовка и провеждане на работни срещи за самооценка на контролите;

Умения за ръководене на срещи;

Внедряване на самооценката на контролите;

Анализ и представяне на резултатите от самооценка на контролите.

Самооценката на контролите (CОК) дава полезен и ефективен подход на мениджърите и вътрешните одитори в процеса на сътрудничеството им при оценяване на процедурите за контрол.

Многообразието от подходи, използвани при процесите на СОК в организацията, отразява различията в сектора, географската характеристика, фирмената структура и култура, степента на поемане на отговорност от служителите, доминиращия управленски стил и начина на формулиране на стратегиите и политиките. За да е успешен, подходът за СОК трябва да бъде адаптиран към уникалните характеристики на всяка организация и своевременно да отразява динамичното й развитие.

ЛЕКТОРЪТ

Албена Харалампиева, CIA, CCSA, CRMA е старши мениджър „Управление на корпоративния риск”, „КПМГ България“ ООД. Албена има над 20 години опит, като от 2007 г. е част от екипа на „КПМГ България“. Тя има значителен опит в проекти за съдействие при вътрешни одити на български и международни клиенти, оценка на бизнес рискове и вътрешни контроли, съдействие при внедряване на системи за отчитане на финансовата информация и изготвяне на финансови отчети. Ръководила е ангажименти за преглед за съответствие с изискванията на закона Сърбейнс-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), одит за съответствие, преглед на системи за вътрешен контрол и други в компании в различни индустрии. Притежава задълбочени познания и богат практически опит в ангажименти за разкриване и предотвратяване на измами и финансови злоупотреби. Работила e 12 години в „Данон България“, където е заемала различни длъжности (мениджър „Вътрешен одит“, мениджър „Отчети и консолидация“, финансов контрольор). Придобила е практически опит в областта на финансовия и вътрешен контрол, включително внедряване на ERP системи, съдействие при миграция на системи, преглед и разработване на процедури за вътрешен контрол, изготвяне на стандартни оперативни процедури, инструкции за потребители и обучение на служители.

 

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ...

Да се подготвите успешно за изпита CCSA;

Да се запознаете с концепцията за ефективно използване на самооценката на контролите за постигането на целите във Вашата организация;

Да се научите как да идентифицирате правилните процедури, изисквания, срокове и ресурсите, необходими за провеждането на ефективна самооценка на контролите;

Да се запознаете с форматите за провеждане на самооценка на контролите, за да определите най-подходящите за Вашата организация;

Да усвоите и подобрите Вашите умения за ръководене на работни срещи.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ ...

Кандидати за изпитната програма CCSA;

Вътрешни одитори;

Мениджъри и ръководители на отдели.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ ...

Семинарът ще се проведе на 01 02 юни 2017г. в рамките на един ден и половина в офиса на ИВОБ на ул. „Граф Игнатиев“ 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 26 май 2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 29 май 2017 г.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

При отказ от участие, изпратен до 29 май 2017 г., ще получите заплатената от Вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване и по-късно получен отказ таксата за участие не се възстановява.

Последно променен на Сряда, 10 Май 2017 16:46
 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.