• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: "Одит на обществени поръчки по новия ЗОП – предизвикателство за одиторите", 11-12.05.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от IIA Bulgaria   
Понеделник, 10 Април 2017 16:12

Обучителен семинар

„Одит на обществени поръчки по новия ЗОП предизвикателство за одиторите”

11-12 май 2017 г., 14 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ ...

· Новостите при одита на обществени поръчки;

· Обхват и планиране на одита;

· Одитни техники и процедури;

· Индикатори за измами и нередности.

ЛЕКТОРЪТ

Людмил Спасов, CIA, CGAP, CRMA е дългогодишен лектор към Института на вътрешните одитори в България, Школата по публични финанси, Института по публична администрация и различни неправителствени и търговски организации в страната и чужбина. Участва активно в дейността на ИВОБ от самото му създаване, като в периода 2007 – 2014 г. е член и на Управителния му съвет (като негов председател и заместник-председател). Професионалният му опит е натрупан в различни организации от частния и публичния сектор. Към момента той е директор „Правни услуги“ в една от най-големите одиторски компании в страната – Грант Торнтон (част от международната мрежа на Grant Thornton International). Бил е изпълнителен директор на друга местна компания с консултантска и одиторска насоченост. Преди това е работил в Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА...

· Повишите вашата компетентност и да реагирате адекватно при провеждане на одит на обществени поръчки;

· Да се запознаете както с основните насоки, така и със специфичните аспекти при одитирането на обществени поръчки;

· Обсъдите конкретни казуси, които Ви вълнуват.

·

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ ...

· Ръководители на звена за вътрешен одит и вътрешни одитори, които извършват одитни ангажименти за даване на увереност относно обществени поръчки;

· Служители, занимаващи се с организация и провеждане на процедури по обществени поръчки;

· Одитори, финансови контрольори и консултанти, чиято работа е свързана с обществени поръчки.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ ...

· Семинарът ще се проведе на 11 – 12 май 2017 г., в рамките на два дни (16 учебни часа), в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А.  Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 5 май 2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 8 май 2017 г.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

 

· При отказ от участие, изпратен до 5 май 2017 г. ще получите заплатената от Вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване и по-късно получен отказ таксата за участие не се възстановява.

Последно променен на Понеделник, 10 Април 2017 16:16
 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.