• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: "Новостите при прилагане на одитните стандарти на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)“, 15.05.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от IIA Bulgaria   
Понеделник, 10 Април 2017 16:17

Обучителен семинар

 

"Новостите при прилагане на одитните стандарти на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)“

15.05.2017/7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ

· Новости в стандартите на ИНТОСАЙ относно основни принципи при одит на изпълнението, одит на съответствието и финансов одит;

· Одит на околна среда в контекста на трите вида одит;

· Характеристики, особености и въздействие на одита на околна среда, практически казуси.

ЛЕКТОРЪТ

Дилянка Железарова, CGAP е одитор в Европейската Сметна палата (ЕСП) в Люксембург от 2008 година. Преди това е работила в Главна дирекция “Регионалнa политика” на Европейската комисия в Брюксел и е била ръководител на Одитния орган в България. В ЕСП работи в областта на методологията на одита на изпълнението и подпомага колегите си при планирането и изпълнението на одитните задачи от четирите вертикални състава на ЕСП. От 2010 година ръководи дейността по методологичното осигуряване на одитите на околна среда в различните области и политики, които ЕСП одитира. От 2016 година е ръкводител на одита за оценка на качеството в ЕСП Работи също така по проекти на ИНТОСАЙ за актуализиране на международните одитни стандарти.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА научите за най-новите развития в областта на одита на изпълнението, одита за съответствие и финансовия одит, както и одита на околната среда, придружени с примери от световната практика. Ще имате възможност да научите за най-новите тенденции при осигуряване на качеството, както и за стратегическите тези на световната организация на върховните одитни институции и начините за тяхната реализация.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН за всички одитори и за всички проявяващи интерес към новите моменти при прилагането на стандартите на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ).

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ

a. Семинарът ще се проведе на 15.05.2017 г. в рамките на един ден в учебната зала на ИВОБ, ул. „Граф Игнатиев“ 7А, ет. 3. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки;

b. Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи;

c. За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 08.05.2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

d. ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 09.05.2017 г.;

e. ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

 

f. При отказ от участие, изпратен до 08.05.2017 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

Последно променен на Четвъртък, 27 Април 2017 13:58
 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.