• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: "Представяне на резултатите от изпълнение на одитен ангажимент (Как да изготвим одит доклад, който предизвиква действие?)", 19.05.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от IIA Bulgaria   
Четвъртък, 27 Април 2017 13:52

Обучителен семинар

Представяне на резултатите от изпълнение на одитен ангажимент

Как да изготвим одит доклад, който предизвиква действие?

19.05.2017 / 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Одитният доклад като инструмент за въздействие;

· Критерии за представяне на резултатите;

· Съдържание на одит доклада;

· Техники за ефективна писмена комуникация.

ЛЕКТОРЪТ - Юлияна Ангелова, FCCA, CIA притежава 18 години одиторски опит, от които 4 години в областта на външния одит и 14 години опит като ръководител на функцията „Вътрешен одит“ в две банки.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ да се запознаете с основни принципи на ефективната писмена комуникация, приложими при представяне на резултатите от изпълнение на одит ангажимент.  Лекторът ще представи методи и техники за обобщаване и представяне на информация в писмена форма, които ще Ви помогнат да съставяте одит доклади, които привличат нужното внимание и предизвикват желаните резултати като същевременно намалявате непродуктивното  време за писане.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА одитори от всички нива, които имат за цел да подобрят качеството и ефективността на докладите си и, заедно с колеги и съмишленици и с помощта на лектора,  желаят да поработят върху това в рамките на времето на семинара.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ ...

· Семинарът ще се проведе на 19 май 2017 г. в рамките на един ден, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А.  Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 12 май 2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 15 май 2017 г.

· При отказ от участие, изпратен до 12 май 2017 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

Последно променен на Четвъртък, 27 Април 2017 14:04
 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.