• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Управление на промяната“, 08-09.06.2017 г. Печат Е-мейл
Написано от IIA Bulgaria   
Сряда, 10 Май 2017 16:23

Обучителен семинар

„Управление на промяната“

08-09.06.2017 г./11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ…

Обучението има за цел да провокира осъзнаването на необходимостта и готовността от активно управленско усилие в контекста на промяна, да изведе ключовите фактори за успешна промяна и да усъвършенства знанията и уменията за успешно осъществяване на промяна, като разглежда следните основни теми:

· Организационната промяна като част от организационното развитие;

· Същност на процеса на преход и етапи на прехода;

· Същност и причини за противопоставяне на промяната. Предсказуемо поведение;

· Справяне с противопоставянето и балансиране на интересите при въвеждане на промяна;

· Вътрешни и външни комуникации. Стратегии и стилове за организиране на вътрешните комуникации;

· Изграждане на култура на промяната;

· Заблуди, неразбиране и общи грешки “срещу” успешната промяната.

ЛЕКТОРЪТ…

Николай Гетов e директор на дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната" в ЦУ на НАП. Магистър е по стопанско управление от СУ “Св. Климент Охридски”. Има над 15 г. опит в държавната администрация. През 2000 г. работи в Министерство на икономиката.

От 2001 до 2004 г. г-н Гетов е мениджър обучение в Институт по публична администрация и Европейска интеграция. От 2004 г. работи в централно управление на Национална агенция по приходите, като от 2011 г. е директор на дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната". Има основна роля в разработването на стратегическите и годишните планови документи и доклади за дейността на НАП. Участва в планирането, управлението и изпълнението на основните реформи и проекти за организационно развитие в НАП. Има основен принос за въвеждането на Модела за съвършенство на EFQM в НАП (2008 г.). Извършва подготовка на теми и дискусионни групи за националните съвещания на НАП.

Притежава значителен опит в управление на проекти, свързани с развитието на управленските системи и подходи в НАП, както и с разработване и провеждане на обучения по управленски умения, в т.ч. стратегическо и оперативно планиране, лидерство и мениджмънт, управление на промяната, управление на качеството, работа в екип, управление на времето, организиране и водене на ефективни срещи, делегиране и др.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ...

· Да се запознаете с основните принципи и техники за управлението на промяната в организациите, етапите на нейното планиране и осъществяване.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ, които биха желали да се запознаят с основните принципи и техники за управлението на промяната в организациите, етапите на нейното планиране и осъществяване.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ ...

· Семинарът ще се проведе на 08-09.06.2017 г. в рамките на един ден  и половина, в офиса на ИВОБ на ул. „Граф Игнатиев“ 7А.  Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 02.06.2017 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 05.06.2017 г.

· При отказ от участие, изпратен до 02.06.2017 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

Последно променен на Сряда, 10 Май 2017 16:32
 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.