• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Редовно Общо събрание,15.06.2017 г. (четвъртък) от 17.00 ч., Зала 1 на Сентръл Парк Хотел София Print E-mail
Written by IIA Bulgaria   
Thursday, 11 May 2017 09:20
There are no translations available.

Уважаеми членове на ИВОБ,

Управителният съвет на Сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 17.00 ч., в Зала 1 на Сентръл Парк Хотел София, на адрес: гр. София 1463, бул. Витоша 106, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на Сдружението;

2. Приемане на:

- Годишен финансов отчет за 2016 г.;

- Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2016 г. – 31 май 2017 г.;

- Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2016 г. – 31 май 2017 г.;

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.

3. Промяна в устава на ИВОБ;

4. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще започне от 16.30 ч. на 15.06.2017 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще получите делегатската си карта.

Членовете, които нямат възможност да участват в Общото събрание, могат писмено да упълномощят, чрез пълномощно други членове на Сдружението да ги представляват и да гласуват от тяхно име. Един член на Сдружението може да представлява до трима други членове на Общото събрание.

Допълнително ще ви бъдат изпратени материали по дневния ред на заседанието.

За повече информация се обръщайте към екипа на ИВОБ, тел.02/9816780 и 02/9862808 или на електронна поща: IIAB This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Monday, 12 June 2017 15:55
 
Copyright © 2017. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.