• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
"Обучителен курс за кандидатите по програма CIA - Част III“ 15-16.11.2018 г. Печат Е-мейл

"Обучителен курс за кандидатите по програма CIA - Част III“

15-16 ноември 2018 г., 14 CPE точки

 

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ

· Управление и бизнес етика;

· Управление на риска;

· Организационна структура;

· Бизнес процеси и риск;

· Комуникация и взаимоотношение със заинтересованите страни;

· Стратегическо управление;

· Организационно поведение;

· Управленски умения;

· Лидерски стилове;

· Управление на конфликти;

· Управление на проекти;

· Управление на промените;

· Глобална бизнес среда.

ЛЕКТОРЪТ

Албена Харалампиева, CIA, CCSA, CRMA. Като част от екипа на „КПМГ България“ от 2007 г. до 2017 г. Албена придобива значителен опит в проекти за съдействие при вътрешни одити на български и международни клиенти, оценка на бизнес рискове и вътрешни контроли, съдействие при внедряване на системи за отчитане на финансовата информация и изготвяне на финансови отчети. Ръководила е ангажименти за преглед за съответствие с изискванията на закона Сърбейнс-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), одит за съответствие, преглед на системи за вътрешен контрол и други в компании в различни индустрии.

Притежава задълбочени познания и богат практически опит в ангажименти за разкриване и предотвратяване на измами и финансови злоупотреби.

Работила e 12 години в „Данон България“, където е заемала различни длъжности (мениджър „Вътрешен одит“, мениджър „Отчети и консолидация“, финансов контрольор). Придобила е практически опит в областта на финансовия и вътрешен контрол, включително внедряване на ERP системи, съдействие при миграция на системи, преглед и разработване на процедури за вътрешен контрол, изготвяне на стандартни оперативни процедури, инструкции за потребители и обучение на служители.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ

Да се подготвите за изпит за придобиване на сертификат CIA.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Всички кандидати по програма CIA, както и други проявяващи интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ

· Семинарът ще се проведе на 15-16.11.2018 г. в рамките на два дена в учебната зала на ИВОБ, ул. „Граф Игнатиев“ 7А, ет. 3. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки;

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи;

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 19.10.2018 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 22.10.2018 г.;

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

· При отказ от участие, изпратен до 19.10.2018 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.