• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: „Одит на финансови отчети за вътрешни одитори“, 11 – 12.10.2018 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Одит на финансови отчети за вътрешни одитори“

1112 октомври 2018 г., 14 CPE точки

 

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Видове ангажименти, извършвани от външните одитори;

· Изискванията на българското законодателство относно извършването на независим финансов одит;

· Видове рамки за финансово отчитане;

· Основни фази на одита;

· Измами във финансовите отчети;

· Взаимодействие между вътрешните и външните одитори на предприятието;

· Съставяне на финансова информация за вътрешни цели в организацията и за външни потребители.

 

ЛЕКТОРЪТ:

Силвия Динова, Регистриран одитор, CIA, FCCA е директор на oтдел “Одиторски услуги“ в „Грант Торнтон“ ООД. Участник в работната група на ИДЕС по "Одиторско законодателство и практика". Член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)“, която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС.

 

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАУЧИТЕ:

Повече за видовете ангажименти, които външните одитори извършват, фази през които преминава одитът и нормативните изисквания към тях. Семинарът ще подобри вашето разбиране за работата на външните одитори.

 

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Семинарът ще бъде полезен за всички ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

a. Семинарът ще се проведе на 11-12.10.2018 г. в рамките на два дни, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки;

b. Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи;

c. За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 05.10.2018 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

d. ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 08.10.2018 г.;

e. ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

f. При отказ от участие, изпратен до 05.10.2018 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.