• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: „Процесът на превенция на изпирането на пари и ролята на вътрешния одит, във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари“, 05.11.2018 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„ПРОЦЕСЪТ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ, ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ“

05.11.2018 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Същност, правна и институционална рамка на процеса на превенция на изпирането на пари;

· Специфични особености при превенцията на изпирането на пари свързани с дейността на вътрешния одит;

· Прилагане на мерките за комплексна проверка съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

· Мерки, функции и действия, предприемани от вътрешните одитори във връзка с изискванията на ЗМИП.

ЛЕКТОРИТЕ:

Антон Михайлов – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП.

Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ Е:

Да се запознаете с процеса на превенция на изпирането на пари, с основните понятия, нормативната база, техниките и методите свързани с този процес, както и с мерките, изискванията и особеностите във връзка с новия Закон за мерките срещу изпиране на пари.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Ръководители на отдели „Вътрешен одит“, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 05.11.2018 г. в рамките на един ден в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 30.10.2018 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 31.10.2018 г.

· При отказ от участие, изпратен до 30.10.2018 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.