• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Общо събрание на ИВОБ, - 20 декември 2018 г., Зала 1 на “Рослин Сентръл Парк Хотел София” Печат Е-мейл

Уважаеми членове на ИВОБ,

Управителният съвет на ИВОБ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на ИВОБ, на 20 декември 2018 г., от 17.00 ч., в  Зала 1 на “Рослин Сентръл Парк Хотел София”, гр. София 1463, бул. Витоша 106 при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението;

2. Представяне на Програмата за дейността на ИВОБ през 2019 г.;

3. Приемане на Бюджета на ИВОБ за 2019 г.;

4. Избор на Регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.;

5. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 16.30 ч. на 20.12.2018 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще получите делегатската си карта.

Членовете, които нямат възможност да участват в Общото събрание, могат писмено да упълномощят, чрез  пълномощно, други членове на сдружението, които да ги представляват и да гласуват от тяхно име. Един член на сдружението може да представлява до трима други членове на Общото събрание.

Очаквайте да получите материалите по дневния ред на заседанието допълнително.

 

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.