• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: "Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите” - 07-08.02.2019 г. Печат Е-мейл

 


Обучителен семинар:

„Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите”

07-08 февруари 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. COSO моделът и превенция на корпупцията и измамите;

2. Видове измами – Дърво на измамите;

3. Теория за мотивация на измамниците – Теория за триъгълника на измамите;

4. Причини за измамите и корупцията;

5. Международни статистики за корупция и измами;

6. Статистика от България за корупция и измами;

7. Загуби от измами;

8. Подход на организациите към корупцията и измамите;

9. Подход на правителствата към корупцията и измамите;

10. Примери за измами от опита на лектора;

11. Примери за „червени флагове” за измами;

12. Препоръки как да подаваме сигнали за корупция и измами;

13. Препоръки какво да направим когато получим сигнал за корупция и измама;

14. Какво да направим, когато забележим „червен флаг” за измама;

15. Подходи за интервюиране на заподозрени за извършване на корупция и измами;

16. Ролята на висшето ръководство и различните отдели като Човешки ресурси, Финансов отдел, Вътрешен одит, Съответствие, Пране на пари и др. относно превенцията и борбата с измамите и корупцията;

17. Препоръки как да уволняваме заподозрени за корупция и измами в зависимост от посланието, което искаме да изпратим на организацията;

18. Софтуери за превенция и борба с измамите;

19. Един пример „стъпка по стъпка” на едно разследване на корупция и измама от опита на лектора;

20. Препоръки, „стъпка по стъпка”, за изграждане на ефективна система за превенция и борба с корупцията и измамите.

ЛЕКТОРЪТ:

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA има над 16 години професионален опит, от тях 8 години извън България. CIA от 15 години. ACCA от 16 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г.

От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и Арвин Меритор. За последните 3 организации г-н Карабинов е работил в качеството си на мениджър Вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия.

Йордан Карабинов е придобил MBA от IMD, Швейцария от 2004 г.

От 2009 г. е Управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска.

Председател е на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) www.iiabg.org.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Научите какви са различните типове измами, как те могат да бъдат откривани и докладвани, кои са основните причини за измами, и какви са основните компоненти на една ефективна система за превенция и борба с измамите в дадена организация.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Вътрешни одитори. Висши и оперативни ръководители. Служители, работещи във високо рискови отдели като „Покупки”, „Маркетинг”, „Продажби”, и „Финанси”. Главни счетоводители, Финансови мениджъри и Финансови контрольори. Служители от други отдели, имащи отношение към борба с измамите като „Човешки ресурси”, „Съответствие”, „Пране на пари”, „Управление на риска”, „Борба с измамите” и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 07-08 февруари 2019 г. в рамките на един ден и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 01 февруари 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 04 февруари 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 01 февруари 2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.