• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: "Одит на функциите по комуникация, връзки с обществеността и маркетинг в организацията“ - 03.06.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„Одит на функциите по комуникация, връзки с обществеността и маркетинг в организацията“

3 юни 2019 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Значението на ефективните комуникации за всички организации, независимо от сектора, в който се намират;

2. Целите на организационната комуникация и маркетинговите стратегии;

3. Рискове, смекчаване на риска, управление и ефективност на разходите по отношение на тези функции;

4. Актуални въпроси и развитие на комуникациите и маркетинга;

5. Как да извършваме одитни тестове и събираме доказателства, които да подкрепят нашите препоръки за подобряване на функциите;

6. Практически проблеми, пречки и бариери при одита на тези теми.

ЛЕКТОРЪТ:

John Chesshire, CFIIA, CISA, SIRM, JC Audit Training Limited има почти 20-годишен опит в предоставянето на услуги за даване на увереност в областта на вътрешния одит, обучения и консултантски услуги на много клиенти от различни организации. Има опит като ръководител, който много добре балансира теорията и добрите практики с реални познания, примери и опит. Дългогодишен лектор към Института на вътрешните одитори във Великобритания.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

· Разберете ролята и значението на комуникациите, връзките с обществеността и маркетинга и как това може да подпомогне постигането на целите и стратегиите на организацията.

· Разпознавате целите застъпени в процеса на комуникациите, връзките с обществеността и маркетинга и екипите свързани с тези дейности във всяка организация.

· Идентифициране и оценка на риска, набелязване на подходящи мерки смекчаващи риска по отношение на процесите по комуникациите, връзки с обществеността и маркетинга в организацията.

· Подбиране и прилагане на ефективни методи за събиране на доказателства и техники за тестване, които да доведат до предоставянето на надеждни услуги за даване на увереност по тези въпроси.

· Предоставяте професионална информация и услуги за даване на увереност от вътрешния одит в областта на комуникациите, връзките с обществеността и маркетинговите дейности на вашата организация.


СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Вътрешни одитори от частния и публичен сектор, както и за участници с различен практически опит в тези области.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 03 юни 2019 г. в рамките на един ден. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, симултанен превод, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 27 май 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 28 май 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 27 май 2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

· Ако заявите своето участие и във втория семинар на същия лектор, който ще се проведе на 04.06.2019 г., ще получите 50 лв. отстъпка от цената на втория семинар.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.