• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: "Одит на човешките ресурси и риска свързан с хора“ - 04.06.2019 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Одит на човешките ресурси и риска свързан с хора“

4 юни 2019 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Рискът свързан с хората;

2. Изключителното значение на ефективното управление на човешките ресурси в организацията, независимо от сектора в който се намира тя;

3. Предоставяне на съвременни и нововъзникващи услуги в управлението на човешките ресурси;

4. Алтернативни стратегии в областта на човешките ресурси достъпни за организациите;

5. Ключови рискове, свързани с функционалността и предоставянето на услуги по управление на човешките ресурси и начините за смекчаване на риска;

6. Актуални въпроси, свързани с човешките ресурси и процесите, пред които са изправени организациите;

7. Предизвикателства и проблеми, с които се сблъскват организациите при одита на човешките ресурси.


ЛЕКТОРЪТ:

John Chesshire, CFIIA, CISA, SIRM, JC Audit Training Limited има почти 20-годишен опит в предоставянето на услуги за даване на увереност в областта на вътрешния одит, обучения и консултантски услуги на много клиенти от различни организации. Има опит като ръководител, който много добре балансира теорията и добрите практики с реални познания, примери и опит. Дългогодишен лектор към Института на вътрешните одитори във Великобритания.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

· Разберете ролята и значението на модерната функция по управление на човешките ресурси и как тя може да подпомогне постигането на целите и стратегиите на организацията;

· Разпознавате целите застъпени в процеса по управление на човешките ресурси, стратегическите й дейности, включително организационно проектиране, осигуряване на ресурси и управление на таланти, обучение и развитие;

· Идентифициране, оценка на риска и подходящи мерки за смекчаване на рисковете по отношение на човешките ресурси;

· Предоставяте професионална информация и услуги за даване на увереност в областта на вътрешния одит по отношение на човешките ресурси.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Вътрешни одитори от частния и публичен сектор, както и за участници с различен практически опит в тези области.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 04 юни 2019 г. в рамките на един ден. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, симултанен превод, учебни материали и кафе-паузи.

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 28 май 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 29 май 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 28 май 2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

· Ако заявите своето участие и в предходния семинар на същия лектор, който ще се проведе на 03.06.2019 г., ще получите 50 лв. отстъпка от цената на този семинар.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.