• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Семинар: "Одит на управлението на информационната сигурност и информационните технологии в компанията" - 12-13.06.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„Одит на управлението на информационната сигурност и информационните технологии в компанията„

12 – 13 юни 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Управление на информационните технологии и информационната сигурност – общо разбиране, цели, рискове и тенденции;

2. Общо разбиране на ИТ контроли – общи компютърни контроли и приложни контроли;

3. Рамки и Стандарти за управление и одит на ИТ;

4. Планиране на ИТ одит;

5. Изпълнение на ИТ одит - на ниво ИТ процес;

6. Изпълнение на ИТ одит - на ниво ИТ компонент;

7. Използване на автоматични средства за анализ и одит на данни;

8. Работа по практически казус (упражнение) и тест;

9. Докладване на резултатите от ИТ одита;

10. Проследяване на констатациите и препоръките от ИТ одити – процес и добри практики;

11. Комуникация на резултатите от ИТ одити към Одитен комитет/Борд на директори – процес и добри практики;

12. Взаимодействие с външни одитори – процес и добри практики.

ЛЕКТОРЪТ:

Снежина Ставрева, CIA, CGAP, CRMA, CISA е ръководител „Вътрешен одит“ в Борика АД. Магистър по „Счетоводство и контрол“ и по „Международни икономически отношения“. Участва активно в работата по създаване на Института на вътрешните одитори в България през 2004 година, както и в издаването на първите броеве на списание „Вътрешен одитор“. Снежина е член на ИВОБ от неговото създаване.

Притежава над 12 години опит в областта на вътрешния одит, участвала е в различни консултантски проекти, проекти по вътрешен одит и проекти по оценка и управление на риска. Работила е като старши консултант в Делойт Одит ООД, а по-късно и ръководител „Вътрешен одит“ във ВМ Финанс Груп.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАУЧИТЕ:

Какви са основните стъпки в процеса на изграждане на система за управление на информационната сигурност и информационните технологии в организацията.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори независимо от професионалния им опит, както и за всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 12-13.06.2019 г. в рамките на един ден и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки;

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи;

· За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 07.06.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 10.06.2019 г.;

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

· При отказ от участие, изпратен до 07.06.2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.