• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Редовно Общо събрание на ИВОБ, 03 юли 2019 г., Печат Е-мейл

Уважаеми членове,

Управителният съвет на ИВОБ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на ИВОБ, на 03 юли 2019 г., 17:00 ч. в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“, гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ 52, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на Сдружението;

2. Приемане на:

- Годишен финансов отчет за 2018 г.;

- Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2018 г. – 31 май 2019 г.;

- Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2018 г. – 31 май 2019 г.;

- Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

3. Избор на Управителен съвет на ИВОБ;

4. Избор на членове Контролен съвет на ИВОБ при необходимост;

5. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 16.30 ч. на 03.07.2019 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще получите делегатската си карта.

Членовете, които нямат възможност да участват в Общото събрание, могат писмено да упълномощят, чрез пълномощно други членове да ги представляват и да гласуват от тяхно име. Един член на сдружението може да представлява до трима други членове на Общото събрание.

По т. 3 от дневния ред всеки член на ИВОБ ще може да номинира предварително други редовни членове на Института за членове на Управителен съвет, като попълни и изпрати форма за номиниране до 02 юли 2019 г. на адрес: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” 7А, ет. 3 или сканирано копие на попълнената и подписана форма на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Очаквайте да получите материалите по дневния ред на заседанието допълнително.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.