• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Резюме на преминалата Професионална среща на вътрешните одитори в България Печат Е-мейл

 

За десета поредна година ИВОБ проведе вече утвърдилата се Професионална среща на вътрешните одитори в България. На 20 и 21 юни 2019 г. в София Хотел Балкан над 120 вътрешни одитори и други лица от различни сфери на икономическия живот, взеха участие в тазгодишното събитие под надслов: „Борбата с измамите и корупцията. Научени ли са уроците?“.

Темата на конференцията не беше подбрана случайно. Тя има отношение към цялото ни общество. Именно рискът от измами и корупцията е проблем, с който ние като общество трябва да се справим, а не е само задължение на отделните специализирани органи и институции.

В рамките на ден и половина програмата на събитието представи пъстрата палитра от активни страни в процеса на превенция и борба с риска от измами и корупция, като включи представители на едни от най-важните държавни институции, както и сертифициран експерт по разкриване на измами, експерт, който ни представи типични черти от поведението на измамника, разследващ журналист и юристи с дългогодишна практика и други.

Официалното откриване на Професионалната среща беше направено от Председателя на УС на ИВОБ – г-н Йордан Карабинов, също така беше прочетено и официално писмо приветствие до участниците във форума от името на г-жа Екатерина Захариева - Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Първата презентация от Професионалната среща бе на г-н Цветан Цветков - Председател на Сметна палата на РБългария, който представи "Пътят към добро управление ограничава изкушенията за измами". Презентацията акцентира върху предпоставките за измама, тяхното ограничаване и трите стъпала на въздействие за добро управление: одити; обществени доклади и дискусии. Беше подчертана критичната роля на тази институция за подобряване на доброто управление на публични средства и от там постигнатия реален ефект и добавена стойност за обществото.

Темата, която представителят на Европейската служба за борба с измамите - г-н Диего Расети ни представи беше със заглавие: „Тенденции на нередностите и измамите в България“. В презентацията си той разгледа стратегията на OLAF по отношение на борбата с измами, като подкрепи със статистически примери от България и страните членки на ЕС, свързани с разкриване на нередности и тяхното финансово влияние в области от структурните, кохезионни и земеделски фондове на ЕС.

Председателят на УС на ИВОБ – г-н Йордан Карабинов завърши втория панел от конференцията с презентация на тема: „Позитивният ефект на измамите върху системата за вътрешен контрол в организацията“. Основните акценти в нея бяха: подход на организациите към измамите; подход на правителствата към измамите; позитивните ефекти на измамите и как вътрешния одит може да се възползва, вследствие на разкрито зловредно деяние в организацията за да подобри нейната контролна среда.

Третият панел от първият ден на събитието започна с представянето на г-жа Велина Владимирова - мениджър “Полиграфски изследвания и обучения“, “Асес“ ЕООД. Нейната презентация беше на тема: „Криминална психология. методи за превенция на злоупотреби и корупционно поведение“. В нея тя ни представи полиграфския метод като превантивно средство срещу измами, както и неговата употреба при детекция на измамно и рисково поведение. Бяха изложени много примери от практиката.

Г-н Делян Бойчев от КВС Груп – България, също сподели своя опит по отношение на “Предизвикателството да управляваш информационните рискове в банково-застрахователна група“.

Заместник-директорът на Агенция за държавна финансова инспекция – г-н Димитър Добрилов, сподели опитът на АДФИ при разкриването на измами, каквато именно беше и темата на представената от него презентация: “Представяне на опита на агенция за държавна финансова инспекция при разкриване на измами при разходването на публични средства“.

Завършихме първия ден от конференцията с позитивно настроение, благодарение на колоритния лектор – г-н Марк Де Турк, който е бизнес консултант, ИДЕАс България. Неговата презентация: “Как да разпознаем измамника?“, както и играта с публиката, ни представи по доста забавен начин различните типове поведение, по които можем да разпознаем измамника.

Началото на втория ден бе поставено от г-н Димитър Тошев, който е директор по обученията към Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България. Изнесената от него презентация беше под надслов: „Нови тенденции в света на измамите“. В презентацията беше отделено внимание на ключови и нови рискове от информационните технологии, които засягат ежедневието на всеки един човек ползващ удобствата на съвременните технологии.

Своето безценно въздействие върху събитието оказа и г-н Стоян Георгиев – журналист в bTV Media Group. Чрез своята презентация - репортаж: “Четвъртата власт. Важната роля на медиите при разкриването и предотвратяването на корупционни и др. порочни практики“ той ни показа огромната важност на медиите в борбата с измамите и корупцията. В своето представяне г-н Георгиев показа реални репортажи, които той е подготвил в неговата журналистическа кариера.

Стартирахме последния панел от Професионалната среща с темата: “Добри практики при борба с корупцията в сферата на здравеопазването“, с която г-н Йордан Илиев, Главен изпълнителен директор, MY Synergy, представи своя опит и добри практики при предотвратяването на корупцията в сферата на здравеопазването. Тази важна за всеки гражданин тема и последствията от корупцията и злоупотребите за цялото ни общество, предизвика в публиката бурен дебат.

Адвокат Младен Младенов ни представи темата: “4-те концепции за измамите“. Той и този път не изневери на стила си и презентацията му беше придружена с много хумор, като същевременно с това, успя да ни накара да погледнем през друга призма върху измамите и борбата с тях.

Презентацията, която постави край на Х-та Професионална среща на вътрешните одитори в България беше изнесена от г-н Людмил Спасов – Директор „Правни услуги”, Грант Торнтон България. Разгледаната от него тема беше: “Обществени поръчки – корупцията (не)възможна?“. Реалните примери, които той представи илюстрираха слабостите и възможностите за злоупотреба във всеки един от етапите на процеса - планиране и подготовка на поръчки, изготвяне на технически спецификации, критерии за подбор, критерии за възлагане, разглеждане и оценка на офертите, определяне на изпълнител, обжалване, сключване и изпълнение на договор. Г-н Спасов представи неговото виждане, как може да бъде подобрен всеки един от етапите при възлагане на обществени поръчки.

Със стратегическото партньорство на:

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.