• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Информация от преминалото Общо събрание на ИВОБ – 03.07.2019 г. Печат Е-мейл

На 03 юли 2019 г. в гр. София, се проведе редовното Общо събрание на Института на вътрешните одитори в България, свикано от Управителния съвет на сдружението на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

На събранието лично или по пълномощие бяха представени 154 члена на ИВОБ, което подчертава засиления интерес и активност на членовете.

На него бяха приети 62 нови членове, с което членската маса вече надхвърля 600 физически лица. Гласувани бяха и приети единодушно всички документи по точка 2 от дневния ред, а именно:


1. Годишен финансов отчет за 2018 г.;

2. Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2018 г. – 31 май 2019 г.;

3. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2018 г. – 31 май 2019 г.;

4. Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.


По точка 3 от дневния ред бе избран нов Управителен съвет в следния състав:


· Андреана Иванова / Старши вътрешен одитор - “Дженерали Застраховане“ АД/;

· Денислав Соколов /Директор на дирекция “Вътрешен одит“ – ДФ “Земеделие“/;

· Елена Кюркчийска /Директор на дирекция “Вътрешен одит“ - Българска национална телевизия/;

· Йордан Карабинов /Управляващ съдружник - "Джей Кей Енд Партнерс"/;

· Огнян Тодоров /Директор на дирекция “Вътрешен одит“ – Национална агенция за приходите/;

· Снежина Ставрева / Ръководител “Вътрешен одит“ - „Борика“ АД/;

· Стефан Белчев /Директор на дирекция “Методология на контрола и вътрешен одит“ – Министерство на финансите/.


Поради това, че досегашният председател на Контролния съвет - г-жа Снежина Ставрева бе избрана за член на Управителния съвет, се проведе гласуване за нов член на КС. За такъв единодушно с явно гласуване бе избран г-н Валентин Ангелов /Директор на дирекция “Вътрешен одит“ –  Висш съдебен съвет/.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.