• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Месец юли е време за отстъпки по сертификационна програма CRMA Печат Е-мейл

 

През месец юли ще можете да се възползвате от отстъпка от таксите за кандидатстване по Сертификационна програма за предоставяне на увереност по отношение управлението на риска (CRMA).

Притежателите на сертификата демонстрират умения и опит по отношение на следните дейности:

· Предоставяне на увереност по отношение на ключови процеси в сферата на корпоративното управление и управлението на риска;

· Консултиране и обучение на ръководството и одитния комитет по отношение на риска и концепциите за неговото управление;

· Идентифициране и оценка на стратегически рискове за организацията;

· Добавяне на стойност за организацията.

CRMA е предназначена за вътрешни одитори и специалисти по управление на риска, с отговорност и опит в предоставянето на увереност по отношение на риска, процесите на управление, осигуряване на качеството и самооценка на контрола (CSA). Той демонстрира способността на кандидата да оценява динамичната среда на организацията, процесите по корпоративно управление и управление на риска, както и предоставя на увереност и консултиране по тези въпроси.

Възползвайте се от възможността да се регистрирате по сертификационна програма CRMA в периода от 01 до 31 юли 2019 г., за да спестите първоначалната регистрационна такса в размер на 115 USD за членове на ИВОБ и 230 USD за всички останали кандидати, като ще трябва да заплатите единствено таксата за явяване на изпит по съответната част. Отстъпката важи само за нови кандидати по програмата.

TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОГРАМА CRMA СА:

Членове

Нечленове

Регистрационна такса *

$ 115

$ 230

Такса за явяване на  изпит

$ 380

$ 495

* Важи само за регистрация по програмите от 01 до 31.07.2019 г.

На какви изисквания трябва да отговаряте, за да кандидатствате по тази сертификационна програма?

Всеки кандидат трябва да отговори на определени изисквания, включително за образование и професионален опит, ето защо трябва да попълните и подадете в Института на вътрешните одитори в България следните формуляри:

характеристика на кандидата;

професионален опит;

диплома за образование;

копие на валиден документ за самоличност.

След като подадените формуляри и документи бъдат одобрени, можете да кандидатства по програма чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми и да обновявате Вашата лична информация.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.