• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
“Бизнес познания и умения – обучителен курс за кандидатите по програма CIA - Част III“, 27.09.2019 г. Печат Е-мейл

 

Бизнес познания и умения

обучителен курс за кандидатите по програма CIA - Част III

27 септември 2019 г., 7 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Стратегическо планиране;

· Показатели за измерване на постигнатите цели;

· Организационна структура;

· Бизнес процеси и рискове;

· Мотивационни теории;

· Лидерски стилове;

· Управление на проекти;

· Типове договори;

· Анализ на данни.

ЛЕКТОРЪТ:

Албена Харалампиева, CIA, CCSA, CRMA - Директор „Управление на риска” в АФА ООД.

Албена има значителен опит в проекти за съдействие при вътрешни одити на български и международни клиенти, оценка на бизнес рискове и вътрешни контроли, съдействие при внедряване на системи за отчитане на финансовата информация и изготвяне на финансови отчети. Ръководила е множество проекти за преглед и оптимизация на бизнес процеси, внедряване на ERP системи, преглед и разработване на вътрешни правила и процедури, инструкции за потребители и обучение на служители в компании от различни индустрии.

Албена има богат опит в ангажименти за одити за съответствие с корпоративни и регулаторни изисквания, включително цялостно внедряване и обучения за постигане на съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Притежава задълбочени познания и практически опит в проекти за разкриване и предотвратяване на измами и финансови злоупотреби.

Албена е била 11 години част от консултатския екип на „КПМГ България“ преди да се присъедини към екипа на АФА. Работила e 12 години в „Данон България“, където е заемала различни ръководни длъжности в областта на вътрешния одит, отчети и консолидация и финансов контрол.

Албена има магистърска степен по Икономическа информатика от Университета за национално и световно стопанство в София.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ:

Да се подготвите за изпит за придобиване на сертификат CIA.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Всички кандидати по програма CIA, както и други проявяващи интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ

· Семинарът ще се проведе на 27 септември 2019 г. в рамките на един ден в учебната зала на ИВОБ, ул. „Граф Игнатиев“ 7А, ет. 3. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 7 CPE точки;

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи;

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 19 септември 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 20 септември 2019 г.;

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

· При отказ от участие, изпратен до 19 септември 2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.