• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит”, 03-04.10. 2019 г., Печат Е-мейл

 

 

Обучителен семинар:

„Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит”

03 – 04 октомври 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за управление на риска;

2. Моделът COSO и управлението на риска. Промени от 2013 г.;

3. Основни рискови категории – стратегически, оперативни, правни, договорни и други;

4. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията;

5. Основни акценти в процеса по управление на риска:

1) Идентифициране на рискове;

2) Методология за оценка на риска;

3) Оценка на влияние и вероятност на риска;

4) Възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;

5) Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;

6) Периодичност на оценка и докладване на рискове;

7) Ниво на докладване;

8) Отговорници за управление на рискове;

9) Рискови индикатори.

6. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:

1) Критерии за приемливост на рискови индикатори;

2) Минимален брой рискови индикатори за определен риск.

7. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове, съгласно представената методология;

8. Стратегии и подходи за управление на рисковете;

9. Мониторинг и докладване на рисковете:

1) Риск Регистър;

2) Справка „Светофар”;

3) Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

10. Иницииране на корективни действия:

a. Справка „Регулировчик”;

b. Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;

c. Оценка на ефективността на корективни действия.

11. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове;

12. Практическо упражнение за определяне и начини на измерване на рискови индикатори;

13. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри, и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията;

14. Ролята на отдела за „Вътрешен одит” относно системата за „Управление на риска”. Модел на трите линии на защита;

15. Основни рискове във всяка организация.

ЛЕКТОРЪТ:

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA има над 16 години професионален опит, от тях 8 години извън България. CIA от 11 години. ACCA от 12 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г.

От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и АрвинМеритор. За последните 3 организации г-н Карабинов е работил в качеството си на мениджър Вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия.

Йордан Карабинов е придобил MBA от IMD, Швейцария от 2004 г.

От 2009 г. е Управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска.

Председател е на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).

 

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАУЧИТЕ:

Какви са основните стъпки в процеса на изграждане на система за управление на риска в организацията, каква е ролята на различните служители и каква е ролята на отдела за „Вътрешен одит” относно функционирането на системата за управление на риска.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Вътрешни одитори, служители в отдели за управление на риска и всички, които проявяват интерес към темата.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

a. Семинарът ще се проведе на 03-04.10.2019 г. в рамките на един ден и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки;

b. Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе-паузи;

c. За да заявите участие следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 27.09.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

d. ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 30.09.2019 г.;

e. ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

f. При отказ от участие, изпратен до 27.09.2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.