• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Одит на финансови отчети за вътрешни одитори“, 17 – 18.10.2019 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Одит на финансови отчети за вътрешни одитори“

17 – 18 октомври 2019 г., 14 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Видове ангажименти, извършвани от външните одитори;

· Изискванията на българското законодателство относно извършването на независим финансов одит;

· Видове рамки за финансово отчитане;

· Основни фази на одита;

· Измами във финансовите отчети;

· Взаимодействие между вътрешните и външните одитори на предприятието;

· Отговорности за докладване и комуникация.

ЛЕКТОРЪТ:

Силвия Динова, Регистриран одитор, CIA, FCCA е директор на oтдел Одиторски услуги“ в „Грант Торнтон“ ООД. Участник в работните групи на ИДЕС по "Одиторско законодателство и практика" и по „Разработване на Национални счетоводни стандарти“. Член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)“, която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАУЧИТЕ:

Повече за видовете ангажименти, които външните одитори извършват, фази, през които преминава одитът и нормативните изисквания към тях. Семинарът ще подобри вашето разбиране за работата на външните одитори.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Семинарът ще бъде полезен за всички ръководители на вътрешен одит, вътрешни одитори и всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 17-18.10.2019 г. в рамките на два дни, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки;

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи;

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 11.10.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението;

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай, регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 14.10.2019 г.;

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала;

· При отказ от участие, изпратен до 11.10.2019 г. ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.