• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
„Инструменти и техники за ръководители на вътрешен одит“, 31.10-01.11.2019 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„Инструменти и техники за ръководители на вътрешен одит”

31 октомври - 01 ноември 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Как да изградим успешна комуникация с ръководството и одитния комитет?;

· Как да изградим една добавяща стойност одитна програма?;

· Създаване на успешна стратегия за представяне на одитните констатации и препоръки;

· Изграждане на лидерски умения, ясно разграничаване на ръководство и лидерство;

· Управление на ефективните взаимоотношения;

· Управление на конфликти;

· Маркетинг на функцията по вътрешен одит.

ЛЕКТОРЪТ:

Денислав Соколов, СВОПС е член на Управителния съвет на ИВОБ, притежава дългогодишен опит като лектор на теми от областта на вътрешния одит, както и над 9 години опит като преподавател в УНСС и НБУ.

Участва активно в създаването на звеното по вътрешен одит в Държавен фонд „Земеделие“ и от 13 години е негов ръководител.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Подобрите уменията си по отношение на ефективно и ефикасно управление на всички аспекти на дейността по вътрешен одит.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Ръководители вътрешен одит.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 31.10-01.11.2019 г. в рамките на един ден и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 25.10.2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 28.10.2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 25.10.2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.