• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Системен подход по отношение на защитата на търговската тайна“, 28-29.11.2019 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Системен подход по отношение на защитата на търговската тайна“

28-29 ноември 2019 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Нормативна рамка на уредбата на търговската тайна;

· Основни понятия във връзка със защитата на търговската тайна;

· Рискове във връзка с търговската тайна;

· Предпазване от рискове от посегателство върху търговска тайна на предприятието;

· Недопускане на рискове от неправомерно придобиване на чужда търговска тайна;

· Одиторската роля по отношение на проблематиката във връзка с търговската тайна.

ЛЕКТОРЪТ:

Младен МладеновPhD, MPS, LL.M, MPF, MSM е адвокат и притежава магистърски степени по „Право” и по „Охрана на обществения ред и борба с престъпността” от Академията на МВР –София, по „Публични финанси” от УНСС – София и по „Науки за мениджмънта” от Университета в Лиеж, Белгия и докторска степен по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има множество специализации в Австрия, Белгия, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни. Преподавал е в УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски”, в Школата по публични финанси към Министерството на финансите и в Института на вътрешните одитори в България, като от много години преподава в Нов български университет и в Института по публична администрация. Г-н Младенов дълго време е бил консултант в публичния сектор. Понастоящем е адвокат, преподавател, независим учен, изследовател в областта на юридическите професии и дейности. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ Е:

Да се запознаете с новото законодателство, касаещо защитата на търговската тайна и съотнасянето му към вече съществуващата разпръсната нормативна уредба по проблематиката; изграждане на системен подход в организациите от частния и публичния сектор за идентифициране и оценяване на рисковете, свързани с търговската тайна, както и за предприемане на мерки за недопускането и отстраняването им, като обучението се развива на базата на нормативен анализ и синтез, съдебна и административна практика, дискусии, експертни мнения, становища, въпроси и отговори.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА:

Мениджъри, ръководители на звената за вътрешен одит, одитори, юристи в организациите от частния и публичния сектор.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 28-29 ноември 2019 г. в рамките на един ден и половина в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 22 ноември 2019 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 25 ноември 2019 г.

· При отказ от участие, изпратен до 22 ноември 2019 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.