• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Одиторски доказателства и професионална преценка“,12-13.03.2020 г. Печат Е-мейл

 

Обучителен семинар:

„Одиторски доказателства и професионална преценка“

12-13 март 2020 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Същност на доказването;

2. Постулати на доказването;

3. Разновидности на доказването в различните човешки дейности;

4. Характерност на доказването в одита;

5. Твърдение, норма и факт;

6. Фикция и презумпция;

7. Аналогия и съждение по аргумент;

8. Коректност и предмет на доказване;

9. Количество и качество на доказателствата и тежест на доказване;

10. Класификация на доказването;

11. Допустимост и основателност;

12. Тълкуване и оценка на доказателствата силни и слаби доказателства;

13. Одиторски заключения;

14. Специфики при липсата на съдебен контрол.

ЛЕКТОРЪТ:

Младен Младенов, PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM е адвокат и притежава магистърски степени по „Право” и по „Охрана на обществения ред и борба с престъпността” от Академията на МВР –София, по „Публични финанси” от УНСС – София и по „Науки за мениджмънта” от Университета в Лиеж, Белгия и докторска степен по политология от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Има множество специализации в Австрия, Белгия, САЩ, Индия, Унгария, Ирландия, Словения и други страни. Преподавал е в УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски”, в Школата по публични финанси към Министерството на финансите и в Института на вътрешните одитори в България, като от много години преподава в Нов български университет и в Института по публична администрация. Г-н Младенов дълго време е бил консултант в публичния сектор. Понастоящем е адвокат, преподавател, независим учен, изследовател в областта на юридическите професии и дейности. Професионалната му биография е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Получите ценни знания за същността на доказването, видовете доказателства и тяхното тълкуване, като семинарът ще бъде базиран на казуси, примери и практически случаи.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Семинарът ще бъде полезен за ръководители от всички нива и направления в организацията, юрисконсулти, счетоводители, финансови контрольори и одитори.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 12-13 март 2020 г. в рамките на един ден и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 06 март 2020 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 09 март 2020 г.

· При отказ от участие, изпратен до 06 март 2020 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.