• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Обучителен семинар: „Практически курс по оценка на риска при планиране на дейността по вътрешен одит“ 20-21.02.2020 г. Печат Е-мейл

Обучителен семинар:

„Практически курс по оценка на риска при планиране на дейността по вътрешен одит“

20-21 февруари 2020 г., 11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Чрез практическа задача ще открием:

· Одитната вселена, която ще отговори най-добре на очакванията от дейността по вътрешен одит;

· Възможни подходи при оценката на риска;

· Как да адаптираме оценката на риска спрямо "бизнеса" на организацията?;

· Как да направим връзката между стратегически план, годишен план и план за конкретен одитен ангажимент през целта на вътрешния одит и целите на конкретните ангажименти?;

· Какво трябва да включва одитната стратегия, за да постигнем максимална обективност в процеса по планиране?

ЛЕКТОРЪТ:

Огнян Тодоров е добре познат лектор и практик от публичния сектор в страната, ръководител на Звено за вътрешен одит в Национална агенция за приходите, с множество лекции и презентации в ИВОБ, Школата по публични финанси и др. Традиционно неговите обучения и презентации преминават изключително занимателно с търсене на максимален досег до аудиторията, опит за премерен баланс между теорията и практиката и споделяне на личния опит, бил той успешен или не.  Г-н Тодоров е бивш член на oдитните комитети в Държавен фонд „Земеделие“ и „Българска банка за развитие“ АД.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

· Да подобрите познанията си и получите практически съвети за прилагане на оценка на риска при планиране на одитен ангажимент;

· Да получите по-добро разбиране за същността и значението на оценката на риска за целите на годишното планиране и планирането на конкретен одитен ангажимент;

· Да разберете как да намерите баланса между оценка на риска и исканията на ръководството.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Вътрешни одитори, независимо от опита, който притежават, и сектора, в който работят.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 20-21 февруари 2020 г. в рамките на един ден и половина, в офиса на ИВОБ на ул. "Граф Игнатиев" 7А. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Таксата покрива участие в обучението, учебни материали и кафе паузи.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 14 февруари 2020 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 17 февруари 2020 г.

· При отказ от участие, изпратен до 14 февруари 2020 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.