• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
CIA Печат Е-мейл

 

Програмата Сертифициран вътрешен одитор (CIA) е единствената глобално призната сертификационна програма за вътрешни одитори и от стартирането си през 1973 г. е стандарт за компетентност и професионализъм в сферата на вътрешния одит. В процеса на подготовка кандидатите придобиват знания и умения и се запознават с различни инструменти и бизнес практики, чрез които могат да допринесат значително за успеха на своята организация.

Сертификатът CIA е ключът към вашия професионален успех. Той ще отвори пред Вас много възможности за кариерно развитие и ще увеличи доверието и уважението към Вас.

Сертификатът CIA

· Ще Ви отличи и ще демонстрира професионалните ви знания и умения пред вашите колеги и клиентите на организацията;

· Ще развие познанията Ви по отношение на добрите бизнес практики;

· Ще положи основата на вашия стремеж към непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Успешното сертифициране по тази програма е ценно постижение, което Ви осигурява професионално предимство, независимо дали сте одитор или ръководител на звено за вътрешен одит, одит мениджър, риск мениджър или студент в областта на счетоводството и контрола или друга специалност.

Изпитът

Изпитите за придобиване на CIA се полагат чрез компютърно-базиран тест, което позволява тяхното провеждане през цялата година в над 500 локации по целия свят.

В България изпитите се провеждат в сертифициран от Pearson Vue (www.pearsonvue.com) център - Ню Харайзънс България (София, 1040, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, Блок А, етаж 6).

За да подкрепи непрекъснатото професионално развитие на кандидатите за сертифициране по целия свят и в отговор на масовото затваряне на изпитните центровена Pearson VUE, вследствие на COVID19, Глобалният институт (The IIA) предостави възможност за всички кандидати по сертификационни програми - CIA, CRMA, Internal Audit Practitioner и CIA Challenge Exam да положат своите изпити онлайн от своя дом или офис. Тази опция ще бъде достъпна ограничен период от време. Ако изберете тази опция е необходимо да осигурите подходящи за провеждане на изпита условия, като уединена стая, изолирана от странични шумове и непрекъсваемост на изпитния процес. Квестор ще наблюдава постоянно кандидата и стаята, в която се намира той. Изпитите ще протичат по идентичен начин, както тези, провеждани в тестовите центрове до сега, като тяхното съдържание, формат, времетраене и методология за оценяване на резултатите остават абсолютно непроменени. Повече информация относно процедурата и техничските изисквания можете да откриете тук.

 

Изпитът се състои от следния брой въпроси:

- Част I – 125 въпроса, време за решаване – 2 ч. 30 мин. (150 мин.)

- Част II – 100 въпроса, време за решаване – 2 ч. (120 мин.)

- Част III – 100 въпроса, време за решаване – 2 ч. (120 мин.)

 

Кандидатстване

Кандидатстването по програмата се осъществява чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми, да обновявате Вашата лична информация и да се свържете по всяко време с отдела за обслужване на клиенти към Глобалния институт при настъпване на проблем.

Всеки член на ИВОБ може да достъпи Certification Candidate Management System /CCMS/ чрез своя идентификационен номер - GAN (Global Account Number) и парола. Глобалният институт използва технологията за единна идентификация - Single Sign On (SSO) за всички потребители на системата CCMS, която позволява всеки потребител да използва едно и също потребителско име и парола не само за системата, а и за сайта на Глобалния институт. Достъпът до изпитния доставчик Pearson VUE вече е интегриран и в самата CCMS. Ако не помните Вашата парола, използвате опцията за възстановяване - https://resetpassword.theiia.org, след което до 15 мин. ще получите на Вашия имейл линк, позволяващ Ви да създадете такава. Влезете с новосъздадената парола в сайта на Глобалния институт и задължително прегледайте Вашите данни за контакт. При нужда ги актуализирайте. След това вече може да достъпите и системата CCMS.

Ако все още не сте член на ИВОБ, можете да станете като попълните и изпратите заявление за членство. Членовете се възползват от отстъпки от всички такси по сертификационните програми. Разбира се, може да направите Вашата регистрация и без да членувате в ИВОБ - директно в системата CCMS. За да създадете Вашата парола, след като получите Вашия GAN (Global Account Number) изберете опцията https://resetpassword.theiia.org, след което до 15 мин. ще получите на Вашия имейл линк, позволяващ Ви да създадете комбинация за достъп до системата.

При нужда от съдействие или проблем със системата CCMS, не се колебайте да се свържете с представител на ИВОБ на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Моля, запознайте се с подробното ръководство на потребителя за работа с CCMS на английски език тук.

За да кандидатствате по сертификационните програми, трябва да извървите следните стъпки:

- Влезте в своя профил в системата CCMS;

- Изберете програмата, по която желаете да кандидатствате; Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) или Internal Audit Practitioner.

- Запознайте се с подробните изисквания и задължителни условия, свързани с избраната от Вас програма;

- Заплатете регистрационната такса по програмата по банков път или използвайки карта;

- Декларирайте, че отговаряте на всички етични изисквания към кандидатите, свързани с избраната от Вас сертификационна програма;

- Въведете информация за притежаваното от Вас образование, дата на неговото придобиване и учебно заведение. След това приложете копие на Вашата диплома в JPEG или PDF. Този документ ще бъде прегледан и чрез автоматичен имейл ще бъдете информирани дали е одобрен или е установен проблем и е нужно да представите отново негово копие. Няма да бъдат одобрявани документи с изтекла дата на валидност. Други възможни проблеми са, че представеното копие е неясно, част от информацията е нечетима и др

- Въведете тип на валиден документ за самоличност, чрез който ще удостоверите изискването кандидатите да представят потвърждение на тяхната самоличност. След това го приложете в JPEG или PDF. Този документ ще бъде прегледан и чрез автоматичен имейл ще бъдете информирани дали е одобрен или е установен проблем и е нужно да представите отново негово копие. Няма да бъдат одобрявани документи с изтекла дата на валидност. Други възможни проблеми са, че представеното копие е неясно, част от информацията е нечетима и др.

- Преминете към попълване на формуляр характеристика на кандидата. Той се попълва само онлайн от самите кандидати в системата CCMS, като задължително се посочват данните (имена, имейл, месторабота и организация) на лицето, което ще удостовери обстоятелствата, че кандидата демонстрира висок морал и професионално отношение, както и че спазва Етичния кодекс, който е част от Международните професионални практики по вътрешен одит на The IIA.

- След като завършите тези стъпки и представените от Вас диплома и валиден документ за самоличност бъдат одобрени, можете да попълните отново изцяло електронен формуляр, удостоверяващ изискванията към кандидата за минимален професионален опит  в сферата на вътрешния одит или негов еквивалент. Изискваният професионален опит към кандидатите по сертификационните програми се базира на максимално ниво на притежавана образователна степен. За всяка отделна позиция, която искате да впишете се попълва отделен формуляр. Отново е задължително да се посочат данните (имена, имейл, месторабота и организация) на лицето, което удостоверява обстоятелствата, че кандидата притежава необходимия опит. Ако не притежавате минимално изискуем професионален опит, можете да преминете директно към заявяване на своя изпит. Когато придобиете изисквания опит, е нужно да го удостоверите, следвайки горната процедура, за да отговорите на всички изисквания по сертификационната програма.

​Образователна степен

​Изискуеми години трудов стаж

​Магистърска степен (или еквивалентна)

​12 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

​Бакалавърска степен (или еквивалентна)

​24 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

​Активен Internal Audit Practitioner

​60 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

- Може да заявите, ако се нуждаете от осигуряване на специални условия, когато  полагате Вашия изпит в изпитния център, като попълнете специалната за това форма.

- Заявете явяването си на изпит. По програма CIA, включваща три части, се заявява всяка част отделно. След регистрация за съответната част е нужно да заплатите таксата за явяване по банков път или чрез карта. Таксите са посочени по-долу. След завършване на процеса ще видите информация за Вашия 180 дневен период, в които трябва да изберете дата и да се явите на изпит. Интегриран бутон веднага ще Ви отведе в сайта на административния доставчик на изпитите – PearsonVue, от където ще можете да изберете удобен изпитен център и според това да се запознаете с графика на възможните дати за изпит или изберете явяване онлайн от своя дом или офис.

TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПИТ CIA СА КАКТО СЛЕДВА:


Членове

Нечленове

Студенти/ Преподаватели

Регистрационна такса

$ 115

$ 230

$ 65

Част I

$ 295

$ 425

$ 245

Част II

$ 265

$ 395

$ 215

Част III

$ 265

$ 395

$ 215


Срокове

Кандидатите по сертификационната програма разполагат с период от 3 години от приемането и одобрението на документите за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно всички изпити. Ако кандидатът не успее да се сертифицира по програмата в този срок, всички взети части ще бъдат анулирани, а заплатените такси не подлежат на възстановяване.

Конфиденциалност

Кандидатите по програмата се съгласяват да запазят конфиденциалността на изпита като не трябва да дискутират спецификите на съдържанието на изпита с трети страни, освен с The IIA и ИВОБ. Непозволено разкриване на материал и информация от изпита ще бъде считано за нарушение на Етичния кодекс и може да доведе до прекратяване участието на кандидата в сертификационната програма или други мерки.

Етичен кодекс

Кандидатите се съгласяват да спазват Етичния кодекс на The IIA.

Продължаващо професионално обучение (СРЕ)

След придобиване на сертификат по програмата, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения чрез продължаващо професионално обучение (СРЕ). Притежателите на сертификатa подават своите CPE доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА. пълните CPE изисквания може да откриете тук.

Матерали за подготовка за изпита можете да намерите тук.


РЪКОВОДСТВО НА КАНДИДАТА ПО СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.