• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
CIA Печат Е-мейл

Програмата Сертифициран вътрешен одитор (CIA) е единствената глобално призната сертификационна програма за вътрешни одитори и от стартирането си през 1973 г. е стандарт за компетентност и професионализъм в сферата на вътрешния одит. В процеса на подготовка кандидатите придобиват знания и умения и се запознават с различни инструменти и бизнес практики, чрез които могат да допринесат значително за успеха на своята организация.

Сертификатът CIA е ключът към вашия професионален успех. Той ще отвори пред Вас много възможности за кариерно развитие и ще увеличи доверието и уважението към Вас.

Сертификатът CIA

· Ще Ви отличи и ще демонстрира професионалните ви знания и умения пред вашите колеги и клиентите на организацията;

· Ще развие познанията Ви по отношение на добрите бизнес практики;

· Ще положи основата на вашия стремеж към непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Успешното сертифициране по тази програма е ценно постижение, което Ви осигурява професионално предимство, независимо дали сте одитор или ръководител на звено за вътрешен одит, одит мениджър, риск мениджър или студент в областта на счетоводството и контрола или друга специалност.

Изпитът

Изпитите за придобиване на CIA се полагат чрез компютърно-базиран тест, което позволява тяхното провеждане през цялата година в над 500 локации по целия свят.

В България изпитите се провеждат в сертифицираните от Pearson Vue (www.pearsonvue.com) центрове:

· ITCE (бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, ет. 1, Бизнес център "Мегапарк", 1784 София).

· "С.А.Н.-ПРО" ООД – Варна (ул. „Христо Самсаров“ № 14)

Изпитът се състои от следния брой въпроси:

- Част I – 125 въпроса, време за решаване – 2 ч. 30 мин. (150 мин.)

- Част II – 100 въпроса, време за решаване – 2 ч. (120 мин.)

- Част III – 100 въпроса, време за решаване – 2 ч. (120 мин.)

За да подкрепи непрекъснатото професионално развитие на кандидатите за сертифициране по целия свят и в отговор на масовото затваряне на изпитните центровена Pearson VUE, вследствие на COVID19, Глобалният институт (The IIA) предостави възможност за всички кандидати по сертификационни програми - CIA, CRMA и CIA Challenge Exam да положат своите предстоящи изпити онлайн от своя дом или офис. Кандидатите ще могат да изберат опцията да положат своите изпити от вкъщи или офиса до края на юли, като допълнително ще бъде преоценена обстановката и обмислено дали тази възможност да не бъде продължена за по-дълъг период от време.

Кандидатстване


Кандидатстването по програмата се осъществява чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми, да обновявате Вашата лична информация и да се свържете по всяко време с отдела за обслужване на клиенти към Глобалния институт при настъпване на проблем.

Всеки член на ИВОБ може да достъпи Certification Candidate Management System /CCMS/ чрез своя идентификационен номер -GAN (Global Account Number) и парола. Глобалният институт използва технологията за единна идентификация - Single Sign On (SSO) за всички потребители на системата CCMS, която позволява всеки потребител да използва едно и също потребителско име и парола не само за системата, а и за сайта на Глобалния институт. Достъпът до изпитния доставчик Pearson VUE вече е интегриран и в самата CCMS. Ако не помните Вашата парола, използвате опцията за възстановяване - https://resetpassword.theiia.org, след което до 15 мин. ще получите на Вашия имейл линк, позволяващ Ви да създадете такава. Влезете с новосъздадената парола в сайта на Глобалния институт и задължително прегледайте Вашите данни за контакт. При нужда ги актуализирайте. След това вече може да достъпите и системата CCMS.

Ако все още не сте член на ИВОБ, можете да станете като попълните и изпратите заявление за членство. Членовете се възползват от отстъпки от всички такси по сертификационните програми. Разбира се, може да направите Вашата регистрация и без да членувате в ИВОБ - директно в системата CCMS. За да създадете Вашата парола, след като получите Вашия GAN (Global Account Number) изберете опцията https://resetpassword.theiia.org, след което до 15 мин. ще получите на Вашия имейл линк, позволяващ Ви да създадете комбинация за достъп до системата.

При нужда от съдействие или проблем със системата CCMS, не се колебайте да се свържете с представител на ИВОБ на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Моля, запознайте се с подробното ръководство на потребителя за работа с CCMS на английски език тук.

За да кандидатствате по сертификационните програми, трябва да извървите следните стъпки:

- Влезте в своя профил в системата CCMS;

- Изберете програмата, по която желаете да кандидатствате; Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) или CIA Challenge Exam;

- Запознайте се с подробните изисквания и задължителни условия, свързани с избраната от Вас програма;

- Заплатете регистрационната такса по програмата по банков път или използвайки карта;

- Декларирайте, че отговаряте на всички етични изисквания към кандидатите, свързани с избраната от Вас сертификационна програма;

- Въведете информация за притежаваното от Вас образование, дата на неговото придобиване и учебно заведение. След това приложете копие на Вашата диплома. След това го приложете в JPEG, PDF или друг подходящ за системата формат. Този документ ще бъде прегледан и чрез автоматичен имейл ще бъдете информирани дали е одобрен или е установен проблем и е нужно да представите отново негово копие. Няма да бъдат одобрявани документи с изтекла дата на валидност. Други възможни проблеми са, че представеното копие е неясно, част от информацията е нечетима и др

- Въведете тип на валиден документ за самоличност, чрез който ще удостоверите изискването кандидатите да представят потвърждение на тяхната самоличност. След това го приложете в JPEG, PDF или друг подходящ за системата формат. Този документ ще бъде прегледан и чрез автоматичен имейл ще бъдете информирани дали е одобрен или е установен проблем и е нужно да представите отново негово копие. Няма да бъдат одобрявани документи с изтекла дата на валидност. Други възможни проблеми са, че представеното копие е неясно, част от информацията е нечетима и др.

- Преминете към попълване на формуляр характеристика на кандидата. Той се попълва само онлайн от самите кандидати в системата CCMS, като задължително се посочват данните (имена, имейл, месторабота и организация) на лицето, което ще удостовери обстоятелствата, че кандидата демонстрира висок морал и професионално отношение, както и че спазва Етичния кодекс, който е част от Международните професионални практики по вътрешен одит на The IIA.

- След като завършите тези стъпки и представените от Вас диплома и валиден документ за самоличност бъдат одобрени, можете да попълните отново изцяло електронен формуляр, удостоверяващ изискванията към кандидата за минимален професионален опит  в сферата на вътрешния одит или негов еквивалент. Изискваният професионален опит към кандидатите по сертификационните програми се базира на максимално ниво на притежавана образователна степен. За всяка отделна позиция, която искате да впишете се попълва отделен формуляр. Отново е задължително да се посочат данните (имена, имейл, месторабота и организация) на лицето, което удостоверява обстоятелствата, че кандидата притежава необходимия опит. Ако не притежавате минимално изискуем професионален опит, можете да преминете директно към заявяване на своя изпит. Когато придобиете изисквания опит, е нужно да го удостоверите, следвайки горната процедура, за да отговорите на всички изисквания по сертификационната програма.

​Образователна степен

​Изискуеми години трудов стаж

​Магистърска степен (или еквивалентна)

​12 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

​Бакалавърска степен (или еквивалентна)

​24 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

​Средноо бразование (или еквивалентно)

​60 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

* Съветът за професионално сертифициране (PCB) одобрява освобождаване от изискванията за притежание на образователна степен и професионален опит на кандидатите - членове на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) и освобождаване от изискванията за притежание на образователна степен за притежатели на активен лиценз за Сертифициран публичен счетоводител (U.S. CPA), които кандидатстват по програма CIA., тъй като те отговарят на- или надвишават изискванията за програмата. Кандидатите, притежаващи упоменатите сертификати, попълват отделен формуляр, който се проверява за декларираните обстоятелства.

- Заявете дали се нуждаете от осигуряване на специални условия, когато  полагате Вашия изпит в съответния център. Попълнете специалната за това форма.

- Заявете явяването си на изпит. По програма CIA, включваща три части, се заявява всяка част отделно. След регистрация за съответната част е нужно да заплатите таксата за явяване по банков път или чрез карта. Таксите са посочени по-долу. След завършване на процеса ще видите информация за Вашия 180 дневен период, в които трябва да изберете дата и да се явите на изпит. Интегриран бутон веднага ще Ви отведе в сайта на административния доставчик на изпитите – PearsonVue, от където ще можете да изберете удобен изпитен център и според това да се запознаете с графика на възможните дати за изпит.

За да подкрепи непрекъснатото професионално развитие на кандидатите за сертифициране по целия свят и в отговор на масовото затваряне на изпитните центрове на Pearson VUE поради обстановката, свързана с COVID 19, Глобалният институт (The IIA) предоставя възможност на всички кандидати по сертификационни програми - Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) и CIA Challenge Exam да положат своите предстоящи изпити онлайн от своя дом или офис. Всеки кандидат може да избере тази гъвкава опция до 30 юли 2020 г. В края на месец юли ще бъде преоценена обстановката и обмислено дали тази възможност да се продължи за по-дълъг период от време.

Ако в момента Ви предстои да изберете своя дата за изпит или вече сте направили такъв избор, но датата Ви е била анулирана поради обстоятелствата около COVID-19, моля да се запознаете с възможните сценарии достъпни на CCMS scenarios и информацията на сайта на доставчика на изпит - Pearson VUE COVID-19 page

Кандидатите, ще имат възможност да положат своя изпит от дома или офиса си, използвайки персоналния си компютър. Необходимо е осигуряването на подходящи за провеждане на изпита условия, като уединена стая, изолирана от странични шумове и непрекъсваемост на изпитния процес. Квестор ще наблюдава постоянно кандидата и стаята, в която се намира той. Изпитите ще протичат по идентичен начин, както тези, провеждани в тестовите центрове до сега, като тяхното съдържание, формат, времетраене и методология за оценяване на резултатите остават абсолютно непроменени.

От следното видео може да придобиете непосредствена представа как протича процеса на изпита: https://www.youtube.com/watch?v=Gm1PqdbwBP0&feature=youtu.be.

Повече информация за тази възможност може да намерите на специално създадената интернет страница: https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification-Online-Proctoring.aspx

След успешното попълване на формуляр за регистрация по програма CIA и/или явяване на изпит CIA I, II и III част, ще трябва да изберете как желаете да заплатите съответната такса - по банков път, чек или чрез кредитна или дебитна карта.


TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПИТ CIA СА КАКТО СЛЕДВА:


Членове

Нечленове

Студенти/ Преподаватели

Регистрационна такса

$ 115

$ 230

$ 65

Част I

$ 280

$ 395

$ 230

Част II

$ 230

$ 345

$ 180

Част III

$ 230

$ 345

$ 180Срокове

Кандидатите по сертификационната програма разполагат с период от 3 години от приемането и одобрението на документите за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно всички изпити. Ако кандидатът не успее да се сертифицира по програмата в този срок, всички взети части ще бъдат анулирани, а заплатените такси не подлежат на възстановяване.

Конфиденциалност

Кандидатите по програмата се съгласяват да запазят конфиденциалността на изпита като не трябва да дискутират спецификите на съдържанието на изпита с трети страни, освен с The IIA и ИВОБ. Непозволено разкриване на материал и информация от изпита ще бъде считано за нарушение на Етичния кодекс и може да доведе до прекратяване участието на кандидата в сертификационната програма или други мерки.

Етичен кодекс

Кандидатите се съгласяват да спазват Етичния кодекс на The IIA.

Продължаващо професионално обучение (СРЕ)

След придобиване на сертификат по програмата, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения чрез продължаващо професионално обучение (СРЕ). Притежателите на сертификатa подават своите CPE доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА.

Матерали за подготовка за изпита можете да намерите тук.

С изискванията за това може да се запознаете тук.


Успех!

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.