• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Legal requirements Print E-mail

 

Available only in Bulgarian.

Осъществявайки достъп до настоящият сайт, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате този сайт.

Съдържанието на уеб страницата www.iiabg.org е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Института на вътрешните одитори в България (оттук насетне наричан ИВОБ) освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате настоящият сайт на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от него само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Института на вътрешните одитори в България за това.

Някои индивидуални документи в www.iiabg.org могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ИВОБ не гарантира, че сайтът не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. Инситутът на вътрешните одитори в България си запазва правото да редактира сайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ. ИВОБ НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО ИВОБ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA ИВОБ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа ви ИВОБ може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че ИВОБ няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на ИВОБ, не предполага, че ИВОБ одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той. Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата www.iiabg.org, Вие приемате следните условия:
i) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
ii) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
iii) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - ИВОБ може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
iv)Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.


ИВОБ не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. ИВОБ може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на ИВОБ или на третата страна собственик.

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.