• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
CRMA ПДФ Печат Е-мейл

Сертификацията CRMA (Certification in Risk Management Assurance) е сертификат на The IIA, който демонстрира умения и опит по отношение на следните дейности:

· Предоставяне на увереност по отношение на ключови процеси в сферата на корпоративното управление и управлението на риска;

· Консултиране и обучение на ръководството и одитния комитет по отношение на риска и концепциите за неговото управление;

· Идентифициране и оценка на стратегически рискове за организацията;

· Добавяне на стойност за организацията.

CRMA е предназначена за вътрешни одитори и специалисти по управление на риска, с отговорност и опит в предоставянето на увереност по отношение на риска, процесите на управление, осигуряване на качеството и самооценка на контрола (CSA). Той демонстрира способността на кандидата да оценява динамичната среда на организацията, процесите по корпоративно управление и управление на риска, както и предоставя на увереност и консултиране по тези въпроси.

Изпитът

Сертифицирането по програма CRMA преминава в два етапа: успешно вземане на първа част на изпита CIA и отделен CRMA изпит. Първа част на изпита CIA може да бъде взета преди, по време или след полагането на изпит CRMA.

Изпитът CRMA се провежда само на английски език и се състои от 100 затворени въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Времето за провеждане на изпита е 2 ч.

Изпитът за CRMA проверява знанията на кандидатите в четири области, както следва:

· Област I: Организационно управление, свързано с управлението на риска (25-30%);

· Област II: Принципи на процесите на управление на риска (25-30%);

· Област III: Роля на вътрешния одитор за даване на увереност (20-25%);

· Област IV: Роля на вътрешния одитор като консултант (20-25%).

Кандидатстване

Кандидатстването по програмата се осъществява чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми, да обновявате Вашата лична информация и да се свържете по всяко време с отдела за обслужване на клиенти към Глобалния институт при настъпване на проблем.

Достъпът до Certification Candidate Management System /CCMS/ се осъществява чрез потребителско име и парола.

При забравена парола, моля изберете FORGOT YOUR PASSWORD (ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА). Използвайте тази опция също ако вече сте кандидатствали  по сертификационните програми на The IIA, но никога не сте имали профил в CCMS.

Ако сте нов кандидат по сертификационните програми на The IIA, Вие ще трябва да създадете нов профил в CCMS, като изберете FIRST TIME USERS (НОВ ПОТРЕБИТЕЛ).

Моля, запознайте се с подробното ръководство на потребителя за работа с CCMS на английски език тук.

При нужда от съдействие или проблем със системата CCMS (Certifications Candidate Management System), не се колебайте да се свържете с представител на ИВОБ или с екипа за обслужване на клиенти на The IIA на телефон: +1-407-937-1111 и/или електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Навигационното меню на системата, намиращо се в ляво на екрана, ще Ви даде възможност да промените своята лична информация и парола за достъп, да проследите: документирани всички действия в системата, напредъка по всички сертификационни програми на The IIA, да попълните формуляр за регистрация по всяка от сертификационните програми на The IIA и да удостоверите изпълнението на изискванията за Непрекъснато професионално обучение (CPE) за вече придобит сертификат.

За да кандидатствате по сертификационна програма CRMA, изберете менюто COMPLETE A FORM (ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР).

Важно е да знаете, че системата Ви позволява достъп единствено до формуляри, които имате право да попълвате.

Менюто COMPLETE A FORM (ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР) се състои от три раздела:

NEW FORM (НОВ ФОРМУЛЯР) - всички формуляри са групирани по наименованието на сертификационните програми. Изберете заглавието на дадения раздел, за да се покажат или скрият всички формуляри, включени в него. В случай че не успеете да завършите попълването на определен формуляр, Вие можете да го запазите и завършите по-късно. Формулярът автоматично се премества в IN-PROCESS FORMS.

IN-PROCESS FORMS (НЕЗАВЪРШЕНИ ФОРМУЛЯРИ) - съдържа всички незавършени формуляри. Изберете формуляра, за да го завършите или редактирате.

COMPLETED FORMS (ПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ) - съдържа всички завършени формуляри.

След успешното попълване на формуляр за регистрация по програма CRMA, ще трябва да изберете как желаете да заплатите съответната такса - по банков път, чек или чрез кредитна или дебитна карта.

TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПИТ CRMA СА КАКТО СЛЕДВА:

Членове

Нечленове

Регистрационна такса

$ 115

$ 230

Такса за явяване на  изпит

$ 380

$ 495

След като сте попълнили формуляра и плащането е извършено и обработено, ще получите автоматична електронна поща EVENT-BASED EMAIL (EBE), съдържаща следващи стъпки, ако са необходими такива и потвърждение за извършеното плащане.

Всеки кандидат по програмата трябва да отговoри на определени изисквания, включително за образование и професионален опит.

За да отговори на тези изисквания, кандидатът по програма CRMA трябва да попълни и подаде в Института на вътрешните одитори в България следните формуляри:

- характеристика на кандидата;

- професионален опит.

Трябва да приложите и диплома за образование и копие на валиден документ за самоличност.

Срокове

Кандидатите по сертификационната програма разполагат с период от 4 години от приемането и одобрението на документите за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно изпита. Ако кандидатът не успее да се сертифицира по програмата в този срок, заплатените такси ще бъдат анулирани и не подлежат на възстановяване. В този случай кандидатът трябва да започне процесът от начало, изпълнявайки всички изисквания.

Конфиденциалност

Кандидатите по програмата се съгласяват да запазят конфиденциалността на изпита като не трябва да дискутират спецификите на съдържанието на изпита с трети страни, освен с The IIA и ИВОБ. Непозволено разкриване на материал и информация от изпита ще бъде считано за нарушение на Етичния кодекс и може да доведе до прекратяване участието на кандидата в сертификационната програма или други мерки.

Етичен кодекс

Кандидатите се съгласяват да спазват Етичния кодекс на The IIA.

Продължаващо професионално обучение (СРЕ)

След придобиване на сертификат по програмата, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения чрез продължаващо професионално обучение (СРЕ). Притежателите на сертификатa подават своите CPE доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА.

С изискванията за това може да се запознаете тук.

За допълнителна информация се свържете с ИВОБ.

 

 
Copyright © 2020. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.