• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
CRMA ПДФ Печат Е-мейл

Сертификацията CRMA (Certification in Risk Management Assurance) е сертификат на The IIA, който демонстрира умения и опит по отношение на следните дейности:

· Предоставяне на увереност по отношение на ключови процеси в сферата на корпоративното управление и управлението на риска;

· Консултиране и обучение на ръководството и одитния комитет по отношение на риска и концепциите за неговото управление;

· Идентифициране и оценка на стратегически рискове за организацията;

· Добавяне на стойност за организацията.

CRMA е предназначена за вътрешни одитори и специалисти по управление на риска, с отговорност и опит в предоставянето на увереност по отношение на риска, процесите на управление, осигуряване на качеството и самооценка на контрола (CSA). Той демонстрира способността на кандидата да оценява динамичната среда на организацията, процесите по корпоративно управление и управление на риска, както и предоставя на увереност и консултиране по тези въпроси.

Изпитът

Сертифицирането по програма CRMA преминава в два етапа: успешно вземане на първа част на изпита CIA и отделен CRMA изпит. Първа част на изпита CIA може да бъде взета преди, по време или след полагането на изпит CRMA.

Изпитът CRMA се провежда само на английски език и се състои от 100 затворени въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Времето за провеждане на изпита е 2 ч.

Изпитът за CRMA проверява знанията на кандидатите в четири области, както следва:

· Област I: Организационно управление, свързано с управлението на риска (25-30%);

· Област II: Принципи на процесите на управление на риска (25-30%);

· Област III: Роля на вътрешния одитор за даване на увереност (20-25%);

· Област IV: Роля на вътрешния одитор като консултант (20-25%).

За да подкрепи непрекъснатото професионално развитие на кандидатите за сертифициране по целия свят и в отговор на масовото затваряне на изпитните центровена Pearson VUE, вследствие на COVID19, Глобалният институт (The IIA) предостави възможност за всички кандидати по сертификационни програми - CIA, CRMA и CIA Challenge Exam да положат своите предстоящи изпити онлайн от своя дом или офис. Кандидатите ще могат да изберат опцията да положат своите изпити от вкъщи или офиса до края на юли, като допълнително ще бъде преоценена обстановката и обмислено дали тази възможност да не бъде продължена за по-дълъг период от време.

Кандидатстване

Кандидатстването по програмата се осъществява чрез онлайн приложението на The IIA - Certification Candidate Management System /CCMS/, което е създадено специално да Ви подпомага при регистриране и кандидатстване за всички изпити по сертификационните програми на Глобалния институт. Освен това приложението ще Ви даде възможност да преглеждате своята изпитна история, статус по отделните сертификационни програми, да обновявате Вашата лична информация и да се свържете по всяко време с отдела за обслужване на клиенти към Глобалния институт при настъпване на проблем.

Всеки член на ИВОБ може да достъпи Certification Candidate Management System /CCMS/ чрез своя идентификационен номер -GAN (Global Account Number) и парола. Глобалният институт използва технологията за единна идентификация - Single Sign On (SSO) за всички потребители на системата CCMS, която позволява всеки потребител да използва едно и също потребителско име и парола не само за системата, а и за сайта на Глобалния институт. Достъпът до изпитния доставчик Pearson VUE вече е интегриран и в самата CCMS. Ако не помните Вашата парола, използвате опцията за възстановяване - https://resetpassword.theiia.org, след което до 15 мин. ще получите на Вашия имейл линк, позволяващ Ви да създадете такава. Влезете с новосъздадената парола в сайта на Глобалния институт и задължително прегледайте Вашите данни за контакт. При нужда ги актуализирайте. След това вече може да достъпите и системата CCMS.

Ако все още не сте член на ИВОБ, можете да станете като попълните и изпратите заявление за членство. Членовете се възползват от отстъпки от всички такси по сертификационните програми. Разбира се, може да направите Вашата регистрация и без да членувате в ИВОБ - директно в системата CCMS. За да създадете Вашата парола, след като получите Вашия GAN (Global Account Number) изберете опцията https://resetpassword.theiia.org, след което до 15 мин. ще получите на Вашия имейл линк, позволяващ Ви да създадете комбинация за достъп до системата.

При нужда от съдействие или проблем със системата CCMS, не се колебайте да се свържете с представител на ИВОБ на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Моля, запознайте се с подробното ръководство на потребителя за работа с CCMS на английски език тук.

За да кандидатствате по сертификационните програми, трябва да извървите следните стъпки:

- Влезте в своя профил в системата CCMS;

- Изберете програмата, по която желаете да кандидатствате; Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) или CIA Challenge Exam;

- Запознайте се с подробните изисквания и задължителни условия, свързани с избраната от Вас програма;

- Заплатете регистрационната такса по програмата по банков път или използвайки карта;

- Декларирайте, че отговаряте на всички етични изисквания към кандидатите, свързани с избраната от Вас сертификационна програма;

- Въведете информация за притежаваното от Вас образование, дата на неговото придобиване и учебно заведение. След това приложете копие на Вашата диплома. След това го приложете в JPEG, PDF или друг подходящ за системата формат. Този документ ще бъде прегледан и чрез автоматичен имейл ще бъдете информирани дали е одобрен или е установен проблем и е нужно да представите отново негово копие. Няма да бъдат одобрявани документи с изтекла дата на валидност. Други възможни проблеми са, че представеното копие е неясно, част от информацията е нечетима и др

- Въведете тип на валиден документ за самоличност, чрез който ще удостоверите изискването кандидатите да представят потвърждение на тяхната самоличност. След това го приложете в JPEG, PDF или друг подходящ за системата формат. Този документ ще бъде прегледан и чрез автоматичен имейл ще бъдете информирани дали е одобрен или е установен проблем и е нужно да представите отново негово копие. Няма да бъдат одобрявани документи с изтекла дата на валидност. Други възможни проблеми са, че представеното копие е неясно, част от информацията е нечетима и др.

- Преминете към попълване на формуляр характеристика на кандидата. Той се попълва само онлайн от самите кандидати в системата CCMS, като задължително се посочват данните (имена, имейл, месторабота и организация) на лицето, което ще удостовери обстоятелствата, че кандидата демонстрира висок морал и професионално отношение, както и че спазва Етичния кодекс, който е част от Международните професионални практики по вътрешен одит на The IIA.

- След като завършите тези стъпки и представените от Вас диплома и валиден документ за самоличност бъдат одобрени, можете да попълните отново изцяло електронен формуляр, удостоверяващ изискванията към кандидата за минимален професионален опит  в сферата на вътрешния одит или негов еквивалент. Изискваният професионален опит към кандидатите по сертификационните програми се базира на максимално ниво на притежавана образователна степен. За всяка отделна позиция, която искате да впишете се попълва отделен формуляр. Отново е задължително да се посочат данните (имена, имейл, месторабота и организация) на лицето, което удостоверява обстоятелствата, че кандидата притежава необходимия опит. Ако не притежавате минимално изискуем професионален опит, можете да преминете директно към заявяване на своя изпит. Когато придобиете изисквания опит, е нужно да го удостоверите, следвайки горната процедура, за да отговорите на всички изисквания по сертификационната програма.

​Образователна степен

​Изискуеми години трудов стаж

​Магистърска степен (или еквивалентна)

​12 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

​Бакалавърска степен (или еквивалентна)

​24 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

​Средноо бразование (или еквивалентно)

​60 месеца опит в областта на вътрешния одит или подобен

* Съветът за професионално сертифициране (PCB) одобрява освобождаване от изискванията за притежание на образователна степен и професионален опит на кандидатите - членове на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) и освобождаване от изискванията за притежание на образователна степен за притежатели на активен лиценз за Сертифициран публичен счетоводител (U.S. CPA), които кандидатстват по програма CIA., тъй като те отговарят на- или надвишават изискванията за програмата. Кандидатите, притежаващи упоменатите сертификати, попълват отделен формуляр, който се проверява за декларираните обстоятелства.

- Заявете дали се нуждаете от осигуряване на специални условия, когато  полагате Вашия изпит в съответния център. Попълнете специалната за това форма.

- Заявете явяването си на изпит. Интегриран бутон веднага ще Ви отведе в сайта на административния доставчик на изпитите – PearsonVue, от където ще можете да изберете удобен изпитен център и според това да се запознаете с графика на възможните дати за изпит.

За да подкрепи непрекъснатото професионално развитие на кандидатите за сертифициране по целия свят и в отговор на масовото затваряне на изпитните центрове на Pearson VUE поради обстановката, свързана с COVID 19, Глобалният институт (The IIA) предоставя възможност на всички кандидати по сертификационни програми - Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) и CIA Challenge Exam да положат своите предстоящи изпити онлайн от своя дом или офис. Всеки кандидат може да избере тази гъвкава опция до 30 юли 2020 г. В края на месец юли ще бъде преоценена обстановката и обмислено дали тази възможност да се продължи за по-дълъг период от време.

Ако в момента Ви предстои да изберете своя дата за изпит или вече сте направили такъв избор, но датата Ви е била анулирана поради обстоятелствата около COVID-19, моля да се запознаете с възможните сценарии достъпни на CCMS scenarios и информацията на сайта на доставчика на изпит - Pearson VUE COVID-19 page

Кандидатите, ще имат възможност да положат своя изпит от дома или офиса си, използвайки персоналния си компютър. Необходимо е осигуряването на подходящи за провеждане на изпита условия, като уединена стая, изолирана от странични шумове и непрекъсваемост на изпитния процес. Квестор ще наблюдава постоянно кандидата и стаята, в която се намира той. Изпитите ще протичат по идентичен начин, както тези, провеждани в тестовите центрове до сега, като тяхното съдържание, формат, времетраене и методология за оценяване на резултатите остават абсолютно непроменени.

От следното видео може да придобиете непосредствена представа как протича процеса на изпита: https://www.youtube.com/watch?v=Gm1PqdbwBP0&feature=youtu.be.

Повече информация за тази възможност може да намерите на специално създадената интернет страница: https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification-Online-Proctoring.aspx

След успешното попълване на формуляр за регистрация по програма CRMA, ще трябва да изберете как желаете да заплатите съответната такса - по банков път, чек или чрез кредитна или дебитна карта.

TАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПИТ CRMA СА КАКТО СЛЕДВА:


Членове

Нечленове

Регистрационна такса

$ 115

$ 230

Такса за явяване на  изпит

$ 380

$ 495

Срокове

Кандидатите по сертификационната програма разполагат с период от 4 години от приемането и одобрението на документите за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно изпита. Ако кандидатът не успее да се сертифицира по програмата в този срок, заплатените такси ще бъдат анулирани и не подлежат на възстановяване. В този случай кандидатът трябва да започне процесът от начало, изпълнявайки всички изисквания.

Конфиденциалност

Кандидатите по програмата се съгласяват да запазят конфиденциалността на изпита като не трябва да дискутират спецификите на съдържанието на изпита с трети страни, освен с The IIA и ИВОБ. Непозволено разкриване на материал и информация от изпита ще бъде считано за нарушение на Етичния кодекс и може да доведе до прекратяване участието на кандидата в сертификационната програма или други мерки.

Етичен кодекс

Кандидатите се съгласяват да спазват Етичния кодекс на The IIA.

Продължаващо професионално обучение (СРЕ)

След придобиване на сертификат по програмата, кандидатите са задължени да поддържат своите познания и умения чрез продължаващо професионално обучение (СРЕ). Притежателите на сертификатa подават своите CPE доклади по електронен път в системата CCMS (Certifications Candidate Management System), която се намира на сайта на The IIА.

Материали за подготовка за изпита можете да намерите тук.

С изискванията за това може да се запознаете тук.


Успех!

 
Copyright © 2021. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.