• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
PDF Print E-mail

Available only in Bulgarian.

РЕКЛАМНА ТАРИФА

СПИСАНИЕ “ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

издание на Института на вътрешните одитори в България

В сила от 28 февруари 2012 г.

Обем: 40 +4 страници

Периодичност: 6 броя годишно

 

 

 

Списание „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”

Списанието се издава от 2004 г. и е единственото специализирано периодично издание за вътрешен одит, вътрешен контрол, управление на риска и корпоративно управление в България.

Читателите на списанието са професионалисти в корпоративния, банковия и застрахователния сектор, както и одитори и експерти от публичния сектор.

В списанието се публикуват авторски статии на водещи български специалисти, преводни статии от сп. “Internal Auditor” издание на Международния институт на вътрешните одитори, The IIA (www.theiia.org), новини, коментари и информация за предстоящи събития в България и Европа, свързани с одит, контрол и управление на риска.

Списанието се разпространява на хартиен носител и в pdf формат чрез абонамент, а членовете на ИВОБ имат достъп до изданието на сайта на IIA Bulgaria – www.iiabg.org.

РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ

БАЗОВА ТАРИФА


 

Посочените цени са без включен ДДС.

При нестандартен формат базовата тарифа за един квадратен сантиметър реклама в 4 цвята, в тялото на сп. “Вътрешен одитор” – доплащане 1,50 лева.

Отстъпки

v 10% количествена отстъпка при реклама в два броя

v 15% количествена отстъпка при реклама в три броя

v 20 % количествена отстъпка при реклама в четири броя

v 25 % количествена отстъпка при реклама в пет или шест броя

 

Технически спецификации - Формат, размери – мм (ш/в)

 

Рекламните материали се приемат във вид на файл върху електронен носител при пълна техническа годност. Рекламните карета се приемат във формат TIFF, EPS, JPEG, PDF.

Ако рекламите се ангажират на страниците на списанието “на живо”, големината се съобразява със страница “обрязан вид”. За целта трябва да се предвидят 0.5 см. “нож” от необходимите страни.

- размери на списанието в необрязан формат (21.5 X 29 см.)

- размери на списанието в обрязан формат (21 X 28 см.)

Рекламната тарифа е изготвена съгласно решение на УС на ИВОБ, и приета на заседание, проведено на 27.02.2012 г.

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.