• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“ (Internal Audit Practitioner) PDF Print E-mail
There are no translations available.

В подкрепа на начинаещите одитори, които правят своите първи стъпки в професията, Международният институт на вътрешните одитори въведе квалификация "Практикуващ вътрешен одитор" (Internal Audit Practitioner). Квалификацията „Практикуващ вътрешен одитор“ е чудесен начин да демонстрирате Вашият интерес и основни познания в областта на вътрешния одит.

За да придобиете тази квалификация, трябва да попълните Формуляр за кандидатстване за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“ и регистрирате за изпит CIA I част в системата CCMS (Certifications Candidate Management System).

Кандидати, вече преминали изпит Част I на сертификационна програма CIA също могат да кандидатстват за тази квалификация в срок до 24 месеца от тяхното явяване на изпит. За целта те трябва да попълнят същият формуляр в системата CCMS (Certifications Candidate Management System).

Цени

Новорегистриран кандидат

Член

Други заинтересовани лица

Регистрационна такса за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“

US$115

US$230

Такса за явяване на изпит CIA I част

US$280

US$395

Кандидати, които решат да положат и останалите изпити по програма Сертифициран вътрешен одитор (CIA) и да придобият сертификат, ще трябва да заплатят освен таксите за явяване на изпит  CIA II и III част и регистрационна такса по тази програма.

Кандидати, които вече са издържали изпит CIA I част, в срок не по-дълъг от 24 месеца преди датата на кандидатстване за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“, заплащат следната намалена такса:

Кандидат издържал Част I на изпит CIA

Член

Други заинтересовани лица

Регистрационна такса за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“

US$50

US$100

Кандидатите трябва да отговарят на посочените по-долу изисквания:

Изисквания за професионален опит

Кандидатите трябва да притежават минимум 6 месеца опит в сферата на вътрешния одит или негов еквивалент. Формулярът за професионален опит трябва да бъде подписан от бивш или настоящ ръководител на кандидата и/или от притежател на сертификат по програмите на The IIA. За еквивалентен опит се счита този в области, свързани с одита, като външен одит, контрол на качеството, вътрешен контрол, управление на риска и дейности по осигуряване на съответствие (compliance).

Необходими документи: Формуляр за професионален опит

Характеристика на кандидата

Кандидатите трябва да демонстрират висок морал и професионално отношение и да спазват Етичния кодекс, който е част от Международните професионални практики по вътрешен одит на The IIA. Това следва да бъде удостоверено с формуляр-характеристика на кандидата, който трябва да е подписан от бивш или настоящ ръководител на кандидата и/или от притежател на сертификат по програмите на The IIA.

Необходими документи: Формуляр-характеристика на кандидата

Документ за самоличност

Кандидатите трябва да предоставят копие от валиден паспорт или лична карта.

Кой може да кандидатства за квалификация„Практикуващ вътрешен одитор“?

Използвайте таблицата по-долу, за да определите дали можете да кандидатствате за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“.

Изберете сценарий, който описва Вашата ситуация.

Сценарий 1:

Досега не сте се явявали на Част I на изпит Сертифициран вътрешен одитор (CIA).

Сценарий 2:

Вече сте преминали Част I на изпит Сертифициран вътрешен одитор (CIA) в срок до 24 месеца.

Сценарий 3:

Преминали сте Част I на изпит Сертифициран вътрешен одитор (CIA) в срок по-дълъг 24 месеца.

Сценарий 4:

Притежавате сертификат CIA и/ или CRMA

Да, Вие отговаряте на изискванията за придобиване на квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“ .

Не, Вие не отговаряте на изискванията за придобиване на квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“. Притежатели на сертификат CIA и CRMA не са допустими за тази квалификация. Лица, които са преминали Част I на изпит Сертифициран вътрешен одитор (CIA) в срок по-дълъг 24 месеца, също не отговарят на изискванията.

Стъпка 1: Попълнeте формуляр за кандидатстване за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“  в система CCMS и заплатете регистрационна такса от US$100 за член или US$200 за други заинтересовани лица.

Стъпка 1: Попълнeте формуляр за кандидатстване за квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“  в система CCMS и заплатете намалена регистрационна такса от US$50 за член или US$100 за други заинтересовани лица.

Стъпка 2: Попълнете и подайте в офиса на ИВОБ заявление за кандидатстване по програма CIA, формуляр характеристика на кандидата, формуляр за професионален опит и копие от валиден документ за самоличност и заплатете такса за явяване на изпит CIA I част от US$250 за член или US$350 за други заинтересовани лица.

Стъпка 2: След  като Вашият формуляр бъде обработен, ще придобиете автоматично квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“

Стъпка 3: След като Вашата регистрация бъде завършена, ще можете да си запазите дата за изпит в удобен изпитен център на Pearson Vue.

Стъпка 3: Приблизително между 7 и 10 дни от придобиването на квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“ ще получите по електронна поща инструкции как да заявите вашата електронна значка. *Забележка: по тази програма не се предоставят хартиени сертификати.

Стъпка  4: Явете се на изпит в избрания час и дата.

Стъпка 5: Приблизително между 7 и 10 дни от придобиването на квалификация „Практикуващ вътрешен одитор“ ще получите по електронна поща инструкции как да заявите вашата електронна значка. *Забележка: по тази програма не се предоставят хартиени сертификати.

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.