• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Risk in focus - hot topics for Internal Audit 2021 ПДФ Печат Е-мейл

За пета поредна година "Рискът във фокус - Горещи теми за вътрешния одит" очертава ключови рискове, които Ръководители на вътрешен одит от големи по мащаб и икономическа мощ организации от Европа определят като значими в проведено с тях проучване. Целта на публикацията е да подпомогне професионалистите да подготвят своята независима оценка на риска, както при годишното планиране така и при определяне на обхват на всеки един одитен ангажимент, като предложи мненията на различни професионалисти и очертае извлечените поуки от проведеното изследване. Отделно специално издание на доклада е предназначен за членове на Съвети и Одитни комитети, Мениджъри „Управление на риска“ и други доставчици на услуги за предоставяне на увереност. Това съкратено издание можете да бъде изтеглено от тук.

Изследването акцентира върху продължаващата загриженост относно способността на компаниите да останат платежоспособни, докато светът навлиза в рецесия. Финансовите, капиталовите и ликвидните рискове излязоха на преден план на фона на сниженото търсене на стоки и услуги, като повече от двама на всеки пет анкетирани класират тези области в първите пет най-приоритетни рискове.

Изданието класира следните 10 риска по-степен на значимост:

1. Киберсигурност и защита на лични данни (79%);

2. Регулаторни промени и нормативно съответствие (59%);

3. Дигитализация, нови технологии и изкуствен интелект (51%);

4. Финансови, капиталови и ликвидни рискове (42%);

5. Управление на човешкия капитал и привличане на таланти за организацията (35%);

6. Катастрофи и реакция при кризи (34%);

7. Макроикономическа и геополитическа несигурност (33%)

8. Вериги на доставки, аутсорсинг и риск свързан с трети страни (26%);

9. Корпоративно управление и финансово отчитане (25%);

10. Комуникации, управление и репутация на организацията (25%).

Пожелаваме Ви приятно четене!

 
Copyright © 2024. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.