• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Среща на лидерите от Централна и Източна Европа в София – 12.05.2018 г. Print E-mail
There are no translations available.

Институтът на вътрешните одитори в България бе домакин на среща на лидерите от Централна и Източна Европа, която се проведе на 12.05.2018 г. в гр. София.

Срещата на лидерите от Централна и Източна Европа всяка година събира представители на управителните органи на институтите от региона и се е превърнала във форум за обсъждане на проблемите, стоящи пред местните институти.

ИВОБ домакинства срещата за втори път след 2010 г.

На форума имаше представители на Унгария, Австрия, Чехия, Армения, Украйна, Полша, Македония, Хърватска, Гърция и разбира се България.

Г-н Томаш Пивонка, Председател на Института на вътрешните одитори в Чехия и Член на управителния съвет на Европейската конфедерация на вътрешните одитори (ECIIA) изнесе специална презентация под мотото: „Новостите от европейските регулатори“. Презентацията постави акцент върху дейностите по популяризиране на професията, които ECIIA предприема сред институциите на европейско равнище и новините, които идват от европейските регулатори, които ще засегнат екстремно дейността по вътрешен одит.

Основна цел на ECIIA поставена от Общото събрание на конфедерацията, провело се в Стокхолм на 7-8 октомври 2016 г., е именно активното промотиране на доброто корпоративно управление пред Европейската комисия, Европейския парламент, Европейската централна банка, Европейския банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA), с цел вътрешният одит на намери своето подходящо признание  при изграждане на европейските норми и кодекси за корпоративно управление.

Като продължение на горното, идва и изграждането на връзки и непрекъснатото им задълбочаване с ключови институции като: Ferma, ecoDa, Eurosai, EuropeanIssuers, BusinessEurope, Accountancy Europe, заинтересовани от корпоративното управление на европейско ниво, организирайки общи събития и издавайки обширни съвместни публикации на различни теми, за които като членове на ИВОБ често Ви информираме.

Част от съществените проекти, които трите комисии към ECIIA – банкова, застрахователна и насочена към публичния сектор, предстои да реализират  до края на тази година са :

  • 5 нови документа в посока Европейската централна банка и Европейския банков орган, с акцент върху уменията и ротация на вътрешни одитори, оценка на функцията по вътрешен одит, нейната ефективност и ефикасност, каква ще е ролята и през 2020 г., отчитайки влиянието на новите технологии;
  • Европейския банков форум, организиран съвместно с ECIIA, Европейската централна банка и Европейския банков орган. Идеята е този форум да се превърне в традиционен след миналогодишния успех;
  • Европейската централна банка ще издаде наръчник за вътрешните одитори, а  Европейският банков орган подготвя наръчник, фокусиран върху аутсорсинга;
  • Въвеждането на „Solvency II“ варира във всяка отделна държава, което изисква поставянето на равни условия;
  • Нуждата от общи наръчници за вътрешните одитори от застрахователния сектор, които са в процес на подготовка;
  • Във връзка с активното промотиране на доброто корпоративно управление в публичния сектор се подготвя наръчник за популяризиране на професията;
  • Предстои излизането също на позиция за ролята на одитните комитети в публичния сектор;
  • Предстои цялостен преглед на стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и предложения за единна европейска позиция.

Кои са регулациите през тази година със огромно влияние върху професията?

· Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи;

· Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза;

· Общ регламент за защита на личните данни.

Преди срещата част от институтите в региона попълниха общо проучване, което имаше за цел да измери и сравни техните постижения по различните дейности, предлагани от тях. Резултатите от него бяха представени от г-н Йордан Карабинов – Председател на УС на ИВОБ. Проучването предостави една добра основа за изчерпателна дискусия по всички въпроси, свързани с дейността на институтите. Очертаха се много сходни проблеми между тях, независимо от тяхната големина или дали страните, в които функционират са членове на ЕС.

Удовлетворяващо е да се разбере, че ИВОБ запазва своите стабилни позиции на лидер в региона и дори показва по-добри показатели от някой от по-старите институти. Ето и част от статистиката;

Членство:

Хърватска        240

България          553

Гърция              750

Македония      175

Унгария            374

Сърбия               340

Австрия            1000

Турция              2453

Чехия                1092

 

Колко явявания по програма CIA имат отделните институти през 2017 г.?

Хърватска

0

България

57

Гърция

15

Македония

10

Унгария

25

Сърбия

0

Австрия

60

Чехия

95

Колко семинара са проведени през 2017 г. и колко са планирани през настоящата година?

Обучения проведени през 2017 г.

Обучения планирани през 2018 г.

Хърватска

0

1

България

23

28

Гърция

38

30

Македония

8

8

Унгария

34

35

Сърбия

4

8

Австрия

60

70

Чехия

293

320

Останалите въпроси, които бяха обсъдени, са сътрудничество с различни организации, имащи сходни позиции и интереси, етика, бъдещето на сертификационните програми.

Всички участници в срещата се обединиха, че институтите от региона още по-активно трябва да обменят лектори, публикации и резултати от различни проучвания.

Напредъкът по тези дейности, ще се оценява по време на следващата среща през 2019 г. в Полша.

Снимки от събитието можете да видите на Facebook страницата на ИВОБ: https://www.facebook.com/IIABulgaria/

 
Copyright © 2020. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.