• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Промени в сертификационни програми CCSA, CFSA и CGAP Print E-mail
There are no translations available.

 

С настоящето, бихме желали да Ви информираме за промени в специализираните сертификационни програми на The IIA - Сертифициран професионалист в областта на одита в публичния сектор (CGAP), Сертификация в областта на самооценката на контрола (CCSA) и Сертифициран одитор на финансови услуги (CFSA).

Същите промени са продиктувани от ангажимента на Глобалният институт на вътрешните одитори (The IIA)  да предостави пакет от ясно определени, релевантни на професията, сертификационни програми, които да подпомагат вътрешните одитори през етапа на цялата им кариера. За да реализира тази цел, Глобалния институт проведе множество проучвания, като потърси допълнително приноса и на филиалите си по света, доброволци и Глобалния съвет на директорите.

В резултат на този процес се стигна до заключението, че Глобалния институт трябва да се фокусира към своя основен сертификат – Сертифициран вътрешен одитор (CIA) и да преосмисли как да подкрепи всички онези професионалисти, които работят в специализирани области като публичния сектор и този на финансовите услуги, сектори - високо регулирани, но от друга страна изобилстващи с национални и регионални различия.

В духа на гореизложеното, Глобалният съвет одобри репозиционирането на сертификационни програми: Сертифициран професионалист в областта на одита в публичния сектор (CGAP) и Сертифициран одитор на финансови услуги (CFSA) в нова сертификационна програма базирана на оценка.

Сертификацията в областта на самооценката на контрола (CCSA) ще бъде интегрирана в Сертификация по предоставяне на увереност за управлението на риска (CRMA). Този процес ще бъде реализиран при следваща актуализация на изпит CRMA.

 

Вследствие на тези промени е Важно  да знаете че:

· CCSA, CFSA и CGAP остават валидни сертификационни наименования;

· Притежателите на тези сертификати ще запазят своя статус на сертифицирани докато продължават да изпълняват изискванията за Непрекъснато професионално обучение (Continuing Professional Education, CPE);

· На  притежателите на сертификати CCSA, CFSA и CGAP с активен статус, се предоставя възможност да положат един изпит (CIA Challenge Exam), чрез който да придобият сертификат Cертифициран вътрешен одитор (CIA);

· Кандидатите, които са в процес на явяване на изпити CCSA, CFSA и CGAP могат да завършат процеса по сертифициране в рамките на техния срок на допустимост по съответната програма (това е период от 4 години от приемането и одобрението на техните документи за кандидатстване, в рамките на който трябва да положат успешно съответния изпит);

· Кандидатите, които кандидатстват по сертификационни програми CCSA, CFSA и CGAP след 13 август 2018 г., ще трябва да положат успешно своя изпит до 31 декември 2020 г. (за тези кандидати 4 годишния период от приемането и одобрението на техните документи за кандидатстване няма да се прилага);

· Последната дата, до която ще се приемат документи за кандидатстване по сертификационни програми CCSA, CFSA и CGAP е 31 декември 2018 г.

 

Какво представлява изпит „CIA Challenge Exam“?

Това е лимитирана възможност за кандидати, които не притежават сертификат CIA, но притежават сертификати CCSA, CFSA и CGAP с активен статус придобити до 31 декември 2018 г. Важно е да се знае, че статуса на притежаваните от кандидатите сертификати CCSA, CFSA и CGAP, трябва да бъде активен както към момента на кандидатстване, така и при полагане на този специализиран изпит за придобиване на CIA. Специализираният изпит за придобиване на сертификат CIA приключва на  31 декември 2020 г.

Специализираният изпит е разработен въз основа на различията в учебното съдържание на програмите CCSA, CFSA, CGAP и CIA, с акцент върху Международните професионални практики по вътрешен одит (МППВО) . Изпитът се състои от 150 тестови въпроса и е с общо времетраене 3 ч. (180 мин.). Тестовите въпроси са от затворен тип, като съществуват 4 възможни отговора, от които 1 е верен. Изпитът ще се провежда на Английски, Китайски, Японски, Португалски, Испански и Турски.

 

Важни срокове при кандидатстване.

· Кандидатствайте – 1 април 2019 г. – 15 декември 2020 г.;

· След като подадените от Вас документи бъдат одобрени, се регистрирайте  за изпит  до 15 декември 2020 г.;

· Планирайте подходяща дата за явяване на изпит до 25 декември 2020 г.;

· Срокът за явяване на изпит варира според различните езици:

- Английски език - 1 юли 2019 г. – 31 декември 2020 г.;

- Китайски, Японски, Португалски, Испански и Турски език – 1 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г.;

 

С учебната програма на изпита, може да се запознаете тук

Език/

Срокове на явяване

Какво се включва в цената

Такса

членове на ИВОБ

​Такса за

всички останали

Английски език

​​1 юли 2019 г. –

31 декември 2020 г.

· ​Регистрационна такса;

· Такса за явяване на изпит;

· Безплатно едногодишно членство към The IIA в държавата на пребиваване на кандидата (важи само за нечеленове)

· Персонализиран дигитален формат на обучителна система  CIA Learning System

$895 – за първо явяване

$595 – за всяко следващо явяване

$​1,095​ – за първо явяване

$795 – за всяко следващо явяване

Китайски, Японски, Португалски, Испански и Турски език

1 януари 2020 г. –

31 декември 2020 г.

· Регистрационна такса;

· Такса за явяване на изпит

· Безплатно едногодишно членство към The IIA в държавата на пребиваване на кандидата (важи само за нечеленове)

​​$695 – за първо явяване

$595 – за всяко следващо явяване

$895 – за първо явяване
$795 – за всяко следващо явяване

 
Copyright © 2020. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.