• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: „Ключови показатели за вътрешен одит“ - 08.07.2020 г. Print E-mail
There are no translations available.

 

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

Разбиране на понятието "ключови показатели за вътрешен одит". Дефиниции;

Оперативен модел на вътрешния одит;

Ключови показатели за ефективност в Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на The IIA и други свързани наредби;

Видове ключови показатели за ефективност в практиката по вътрешен одит:

* Качествени спрямо количествени;

* Често срещани спрямо рядко срещани;

* Основни спрямо второстепенни;

* Стойностни спрямо рискови.

Възможни проблеми, свързани със затруднения при работа с данни, ресурси и измервания;

Изисквания за отчитане и програма за осигуряване на качество;

Измерване на ефективността на вътрешния одит - промяна на парадигмата;

Взаимодействие със заинтересованите страни;

Заключения.

ЛЕКТОРЪТ: MACIEJ PIOŁUNOWICZ, CIA от 2009 година е Ръководител вътрешен одит в Държавната банка за развитие на Полша (BGK) - единствена публична и 7-ма по големина банка в Полша. Той е бивш заместник-председател на УС на Институт на вътрешните одитори в Полша, като в този период е бил отговорен - наред с всичко останало - за връзката с членове от финансовия сектор и комуникацията с членовете на института (списание, бюлетини, уебсайт и др.). Бил част от лекторския състав по време на редица конференции и семинари, организирани от Институт на вътрешните одитори в Полша и Институт на вътрешните одитори в Латвия; както и презентатор в качеството си на Ръководител вътрешен одит (CAE) на Държавната банка за развитие на Полша (BGK) по време на събития с професионална насоченост, състояли се във Франкфурт, Париж и Рим. Автор е на множество статии във водещи полски вестници и списания. За първа година гост лектор в обучителната програма на ИВОБ.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА: Научите повече за видовете ключови показатели и индикатори, които се използват в практиката по вътрешен одит. Разбирането на тези показатели ще ви позволи по-лесно да поддържате функцията по вътрешен одит ефективна.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители на вътрешен одит и вътрешни одитори, както и всички желаещи да научат повече за тази тема.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

Семинарът ще се проведе на английски език на 08.07.2020 г. в рамките на 2 астрономически часа, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 02 CPE точки.

Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително

По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно, използвайки микрофона на своето устройство.

Регистрационна такса за участие в това обучение е 75 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 100 лева без ДДС за всички останали.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 05.07.2020 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 06.07.2020 г.

При отказ от участие, изпратен до 05.07.2020 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 
Copyright © 2020. www.iiabg.org.

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.