• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: „Далновидният вътрешен одитор“ - 04.12.2020 г. Печат Е-мейл

 

„Далновидният вътрешен одитор“

04 декември 2020 г., 07 CPE точки


ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

Обучителният семинар съчетава теоретични, технически, аналитични и практически подходи, фокусирани върху следните теми:

Какво да разбираме под далновидност?;

Защо далновидността е от значение за вътрешния одит?;

Как да добавяме стойност за организацията?;

Професионален скептицизъм;

Как да предоставяме далновидност за организацията чрез услуги за даване на увереност и консултиране;

Инструменти, техники и методи, които далновидния вътрешен одитор трябва да използва.


ЛЕКТОРЪТ:

JOHN CHESSHIRE, QIAL, CIA, CFIIA, CISA, SIRM е Главен служител отговарящ за предоставянето на услуги за даване на увереност, вътрешен одит и управление на риска към парламента и правителството на о. Гърнзи, Великобритания. По време на своята професионална кариера е заемал редица висши ръководни позиции, притежава 20-годишен опит в областта на вътрешния одит, управлението, бизнес развитието и управлението на риска. Джон е и председател на независимия комитет за вътрешен одит в лондонския квартал Хилингдън.

Член на Институт на вътрешните одитори във Великобритания от 2006 г., активно ангажиран с предлаганите от Института програми за обучение, изпити и квалификации. Джон се е специализирал в извършването на външни оценки на качеството и активно изпълнява ролята на наставник за редица вътрешни одитори и ръководители на функции по вътрешен одит. Той провежда широк спектър от обучителни курсове на теми свързани с вътрешния одит, управлението, управлението на риска и измамите, чрез своята компания JC Audit Training Ltd. http://jc-audit.com/. Негови клиенти са мултинационални компании, централни и местни правителствени структури, правоприлагащи органи, фирми за професионални правни услуги и Институтите на вътрешните одитори във Великобритания, Латвия, Литва, Гърция и България.


ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗБЕРЕТЕ КАК ДА:

изградите необходимото доверие в работата си с ключовите заинтересовани страни;

предоставите своя ценен и ефективен принос на стратегическо ниво за цялостния успех на организацията;

подобрите качеството на ангажиментите си за вътрешен одит и стойността, която да предоставяте с тях;

постигнете резултати, които да впечатляват заинтересованите страни;

подобрете персоналната си репутация и тази на вътрешния одит.


СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители вътрешен одит, вътрешни одитори от различни йерархични нива, които искат да добавят по-голяма стойност за своята организация чрез своята дейност.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

Семинарът ще се проведе на английски език на 04.12.2020 г. в рамките на 6 астрономически часа, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

Регистрационна такса за участие в това обучение е 180 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 250 лева без ДДС за всички останали. Ако заявите своето участие и в първия семинар на същия лектор, който ще се проведе на 03.12.2020 г., ще получите 20 %. отстъпка от цената на този семинар.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 27.11.2020 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 28.11.2020 г.

При отказ от участие, изпратен до 27.11.2020 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.