• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Редовно Общо събрание на ИВОБ - 15.12.2020 г. Печат Е-мейл

 

Уважаеми членове,

Информираме Ви, че Управителният съвет на ИВОБ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на ИВОБ, на 15 декември 2020 г., от 17.00 ч., в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“, гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ 52, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението;

2.  Представяне на Програмата за дейността на ИВОБ през 2021 г.;

3.  Приемане на Бюджета на ИВОБ за 2021 г.;

4.  Приемане на Стратегия за развитие на ИВОБ 2021 - 2025 г.;

5.  Избор на Регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.;

6.  Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 16.30 ч. на 15.12.2020 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще получите делегатската си карта.

Членовете, които нямат възможност да участват в Общото събрание, могат писмено да упълномощят други членове чрез приложеното пълномощно да ги представляват и да гласуват от тяхно име. Един член на сдружението може да представлява до трима други членове на Общото събрание.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.