• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит" - 04-05.02.2021 г. Печат Е-мейл

 

Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит

04-05 февруари 2021 г.

11 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за управление на риска;

2. Моделът COSO и управлението на риска. Промени от 2013 г.;

3. Основни рискови категории – стратегически, оперативни, правни, договорни и други;

4. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията;

5. Основни акценти в процеса по управление на риска:

· Идентифициране на рискове;

· Методология за оценка на риска;

· Оценка на влияние и вероятност на риска;

· Възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;

· Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;

· Периодичност на оценка и докладване на рискове;

· Ниво на докладване;

· Отговорници за управление на рискове;

· Рискови индикатори.

6. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:

· Критерии за приемливост на рискови индикатори;

· Минимален брой рискови индикатори за определен риск.

7. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове, съгласно представената методология;

8. Стратегии и подходи за управление на рисковете;

9. Мониторинг и докладване на рисковете:

· Риск Регистър;

· Справка „Светофар”;

· Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

10. Иницииране на корективни действия:

· Справка „Регулировчик”;

· Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;

· Оценка на ефективността на корективни действия.

11. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове;

12. Практическо упражнение за определяне и начини на измерване на рискови индикатори;

13. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри, и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията;

14. Ролята на отдела за „Вътрешен одит” относно системата за „Управление на риска”. Моделът на трите линии на защита;

15. Основни рискове във всяка организация.


ЛЕКТОРЪТ:

Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA има над 21 години професионален опит, от тях 8 години извън България. Притежава сертификати CIA от 2003 г. и ACCA от 2004 г. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г. От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и Арвин Меритор. За последните 3 организации г-н Карабинов е работил в качеството си на мениджър „Вътрешен одит“ и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия. Йордан Карабинов е придобил MBA от IMD, Швейцария от 2004 г. От 2009 г. е Управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска. Председател е на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).


ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАУЧИТЕ:

Какви са основните стъпки в процеса на изграждане на система за управление на риска в организацията, каква е ролята на различните служители и каква е ролята на отдела за „Вътрешен одит” относно функционирането на системата за управление на риска.


СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

Вътрешни одитори, служители в отдели за управление на риска и всички, които проявяват интерес към темата.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 04 и 05 ноември 2021 г. в рамките на ден и половина, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това.

· Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно, използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 180 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 269 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 01.02.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 02.02.2021 г.

· При отказ от участие, изпратен до 01.02.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.