• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Определяне на извадки при изпълнение на одитни ангажименти" - 23.04.2021 г. Печат Е-мейл

 

“Определяне на извадки при изпълнение на одитни ангажименти“

23 април 2021 г., 07 CPE точки

 


ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Обща постановка на извадките – въведение, специфики на извадките, видове рискове и представителност на елементите в популацията;

2. Статистически и нестатистически извадки – разлика между статистическите и нестатистическите извадки, специфики на статистическата извадка, видове статистически извадки, специфики на нестатистическата извадка и видове нестатистически извадки;

3. Обща постановка на атрибутивната статистическа извадка – какво вътрешния одит да вземе предвид, определяне на нивото на доверие, допустим процент на грешка, примери за стратифицирана атрибутивна извадка;

4. Алтернативни атрибутивни методи за извадки – извадка спри-и-тръгни (Stop-and-go sampling) и извадка на откриване (Discovery sampling);

5. Стъпки на атрибутивната статистическа извадка:

· Идентифициране на специфична вътрешна контрола и предписаните контроли насочени към постигане на контролната цел;

· Определяне отклонението от контрола;

· Определяне на популацията и единицата на извадката;

· Определяне на подходящите стойности на параметрите засягащи размера на извадката;

· Определяне на подходящ размер на извадката;

· Случайно избиране на извадката;

· Одитиране на елементите на извадката и установяване броя отклонения от установените контроли;

· Определяне на по-високата граница на отклонение;

· Оценка на резултатите от извадката.

6. Избор на равни възможности и пропорционална вероятност към избора на разхода/размера;

7. Упражнение за определяне на извадка по работни групи:

· Определяне на атрибутивна статистическа извадка – тестване на контроли;

· Пропорционална вероятност към избора на разхода/размера;

· Избор на равни възможности.


ЛЕКТОРЪТ:

Красимир Николов, PhD, CGAP, СВОПС е Главен вътрешен одитор в Звено за вътрешен одит - Одитен орган по Фонд “Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ в Министерство на вътрешните работи. Професионалният му опит включва позиции като Главен експерт в Дирекция “Международни проекти” - Отговорен орган (Управляващ орган) по Фонд “Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ и Програмен оператор по Норвежки финансов механизъм в Министерство на вътрешните работи; Старши експерт в Дирекция “Национален фонд“ - Сертифициращи орган по ЕСИФ, както и по ФМ на ЕИП и НФМ в Министерство на финансите; Зам. кмет в СО район “Триадица“. Притежава докторска степен в социалните науки на тема: “Организационен механизъм публично-частно партньорство”, Университет за национално и световно стопанство, София, България. Публикувал е на над 20 статии и научни доклади в Германия, Чехия, Франция, САЩ и Италия. Красимир е член на редакционния съвет на Associacion 1901 SEPIKE, Франция, лектор в Legal Publisher Lexxion, Берлин, Германия и е участвал с четири уебинара по време на партньорско събитие на EU Green Week 2018, 2019 и 2020 година.


ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА: научите повече за видовете одиторски извадки и методите по които се формират, избора на единици, които да бъдат тествани и използването им при разработване на одиторски процедури с цел събиране на одиторски доказателства.


СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: вътрешни одитори и Ръководители вътрешен одит, както и всички, проявяващи интерес към темата.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 23.04.2021 г. в рамките на един ден чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това.

· По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно, използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 125 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 188 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 16.04.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на учебната зала.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 19.04.2021 г.

· При отказ от участие, изпратен до 16.04.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.