• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Ключови показатели за вътрешен одит" - 12.05.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинарв реално време:

Ключови показатели за вътрешен одит

12 май 2021 г., 02CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Разбиране на понятието "ключови показатели за вътрешен одит". Дефиниции;

· Оперативен модел на вътрешния одит;

· Ключови показатели за ефективност в Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на The IIA и други свързани наредби;

· Видове ключови показатели за ефективност в практиката по вътрешен одит:

- Качествени спрямо количествени;

- Често срещани спрямо рядко срещани;

- Основни спрямо второстепенни;

- Стойностни спрямо рискови.

· Възможни проблеми, свързани със затруднения при работа с данни, ресурси и измервания;

· Изисквания за отчитане и програма за осигуряване на качество;

· Измерване на ефективността на вътрешния одит - промяна на парадигмата;

· Взаимодействие със заинтересованите страни;

· Заключения.


ЛЕКТОРЪТ:

MACIEJ PIOŁUNOWICZ, CIA от 2009 година е Ръководител вътрешен одит в Държавната банка за развитие на Полша (BGK) - единствена публична и 7-ма по големина банка в Полша. Той е бивш заместник-председател на УС на IIA Полша, като в този период е бил отговорен - наред с всичко останало - за връзката с членове от финансовия сектор и комуникацията с членовете на института (списание, бюлетини, уебсайт и др.). Г-н Piołunowicz е бил част от лекторския състав по време на редица конференции и семинари, организирани от IIA Полша и IIA Латвия; както и презентатор в качеството си на Ръководител вътрешен одит (CAE) на Държавната банка за развитие на Полша (BGK) по време на събития с професионална насоченост, състояли се във Франкфурт, Париж и Рим. Автор е на множество статии във водещи полски вестници и списания.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА: Научите повече за ключовите показатели и индикатори, които се използват в практиката по вътрешен одит. Разбирането на тези показатели ще ви позволи по-лесно да откривате и посочвате различните рискове в организацията, както и да постигате повече увереност.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители на вътрешен одит и вътрешни одитори, пряко ангажирани с предоставянето на увереност по отношение на стратегическото планиране и управлението на организационното представяне, както и всички желаещи да научат повече за извършването на одитен ангажимент в тези жизненоважни области.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на английски език на 12.05.2021 г. в рамките на 2 астрономически часа, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 02 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно, използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 75 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 100 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 06.05.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 07.05.2021 г.

· При отказ от участие, изпратен до 06.05.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.