• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Управление на киберрисковете" - 20-21.05.2021 г Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

Управление на киберрисковете

20-21 май 2021 г., 14 CPE точки


ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Киберсигурност:

- киберсигурността като част от информационната сигурност;

- ключови аспекти, необходими за защита на цифровите активи;

- киберрискове. Управление на риска.

2. Анатомия на атаката:

- източници на заплахи;

- атрибути на атаката;

- етапи на процеса на атака;

- основни вектори на атака. Често срещани атаки.

3. Мерки за защита от кибератаки:

- политики, правила, процедури. Стандарти;

- корпоративна култура, човешкият фактор;

- осигуряване на периметъра;

- защита в дълбочина;

- защитни стени – видове, приложение;

- анти-вирус и анти-малуеър;

- криптиране.

4. Внедряване на контроли по отношение на киберрисковете:

- приложни контроли (Аpplication controls);

- общи контроли (IT general controls);

- контрол на достъпа;

- управление на идентичността;

- управление на потребителите;

- оторизация (authorization);

- списък за контрол на достъпа (ACL);

- управление на привилегированите потребители;

- управление на промените;

- управление на конфигурациите;

- управление на подобренията (patch management);

- осигуряване непрекъсваемост на бизнеса.

5. Наблюдение на системите

- Intrusion Detection/ Prevention Systems;

- конфигуриране и мониторинг на лог. файлове;

- мониторинг на параметри на критични системи;

- измерване на резултатите от приложените мерки;

- тестове за проникване (Penetration Testing);

- тестове за реакция на потребителите;

- топ 10 критерии при одит на киберсигурността.

ЛЕКТОРЪТ:

Владимир Кавалов, CISA, има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Последните десет години извършва одитни и консултантски ангажименти в области като: информационна сигурност, управление на ИТ, управление на рискове, съответствие със стандарти (ISO 27001, PCI DSS)и др.


ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

· - идентифицирате и оценявате киберрисковете;

- управлявате ефективно и ефикасно киберрисковете, чрез внедряване на мерки и контоли;

- осъществявате мониторинг на системите и измервате резултатите от приложените мерки.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ:

· одитори –вътрешни и външни;

· мениджъри –висши и оперативни.


ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на 20 и 21.05.2021 г. чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 14 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 250 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 375 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 14.05.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 17.05.2021 г.

· При отказ от участие, изпратен до 14.05.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.