• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Одит на планирането, подбора на персонал и рисковете, свързани с въвеждането в длъжност" - 01.06.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

Одит на планирането, подбора на персонал и рисковете, свързани с въвеждането в длъжност

01 юни 2021 г., 07 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Рискът по отношение на човешките ресурси и неговото значение за организацията;

2. Значение на опазване на здравето на служителите на работното място, благосъстоянието и благоденствието на персонала за организацията, независимо от сектора на нейното функциониране;

3. Цели и задачи при опазване на здравето на служителите на работното място, благосъстоянието и благоденствието на персонала;

4. Алтернативни стратегии достъпни за организациите;

5. Ключови рискове и възможности за противодействието им;

6. Актуални въпроси, нововъзникващи тенденции, добри практики и разработки в тези области;

7. Основни предизвикателства и проблеми, с които може да се сблъскаме при одита на тези области и как да ги преодолеем.

ЛЕКТОРЪТ:

JOHN CHESSHIRE, QIAL, CIA, CFIIA, CISA, SIRM е Главен служител отговарящ за предоставянето на услуги за даване на увереност, вътрешен одит и управление на риска към парламента и правителството на о. Гърнзи, Великобритания. По време на своята професионална кариера е заемал редица висши ръководни позиции, притежава 20-годишен опит в областта на вътрешния одит, управлението, бизнес развитието и управлението на риска. Джон е и председател на независимия комитет за вътрешен одит в лондонския квартал Хилингдън.

Член на Институт на вътрешните одитори във Великобритания от 2006 г., активно ангажиран с предлаганите от Института програми за обучение, изпити и квалификации. Джон се е специализирал в извършването на външни оценки на качеството и активно изпълнява ролята на наставник за редица вътрешни одитори и ръководители на функции по вътрешен одит. Той провежда широк спектър от обучителни курсове на теми свързани с вътрешния одит, управлението, управлението на риска и измамите, чрез своята компания JC Audit Training Ltd. http://jc-audit.com/. Негови клиенти са мултинационални компании, централни и местни правителствени структури, правоприлагащи органи, фирми за професионални правни услуги и Институтите на вътрешните одитори във Великобритания, Латвия, Литва, Гърция и България.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

- Разберете ролята и значението на практиките по отношение на опазване на здравето на служителите на работното място, благосъстоянието и благоденствието на персонала за организацията;

- Разберете основните цели и предимствата за всяка организация и нейните служители, които един задълбочен преглед на тези области може да донесе;

- Идентифицирате и оцените адекватно риска и подходящите мерки за противодействие, които се асоциират с тези области;

- Предоставяте чрез следващи ангажименти своето професионално прозрение и разумна увереност относно тези предизвикателни и развиващи се области, като засегнете както условията на работната място, така и тези в отдалечените места за дистанционна работа;

- Получите по-широко разбиране за нововъзникващите тенденции, добри практики и разработки в областта;

- Имате достъп до допълнителни ресурси, които ще Ви подпомогнат да одитирате по-ефективно тези области във вашата организация.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Вътрешни одитори от различни йерархични нива, бизнес сектори и с различно ниво на практически опит. Семинарът ще бъде особено полезен за тези от Вас, които имат задачата да извършват ангажименти, свързани със здравето на служителите на работното място, благосъстоянието и благоденствието на персонала, функцията за човешки ресурси или пък са служители, които ежедневно отговарят и е нужно да са детайлно запознати с тези дейности.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

Семинарът ще се проведе на английски език на 01.06.2021 г. в рамките на 6 астрономически часа, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени до участниците. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

Регистрационна такса за участие в това обучение е 180 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 250 лева без ДДС за всички останали. Ако заявите своето участие и във втория семинар на същия лектор, който ще се проведе на 02.06.2021 г., ще получите 20 %. отстъпка от цената на втория семинар.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 26.05.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 27.05.2021 г.

При отказ от участие, изпратен до 26.05.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.