• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Ефективен вътрешен одит, извършван от разстояние" - 02.06.2021 г. Печат Е-мейл

 

Виртуален обучителен семинар в реално време:

Ефективен вътрешен одит, извършван от разстояние

02 юни 2021 г., 07 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Настройте се да постигнете успех. Да установим подходящите правила за извършване на ангажименти по вътрешен одит от разстояние;

2. Планирането е ключа. Подходи за планиране на ангажимент от разстояние, подготовка и извършване на предварително проучване;

3. Осъществяване на същинската работа по ангажимента и извършване на тестове от дистанция: инструменти, техники и успешно изпълнение на работните процедури;

4. Установяване на правила за докладване от разстояние, ясна комуникация с клиентите на одитния ангажимент: ефективно интервюиране от дистанция, как да комуникираме правилно и практики при докладване;

5. Съвети и идеи за ефективно извършване на одитен ангажимент от разстояние, нововъзникващи практики и разработване на такива, пилотно внедряване, извлечени поуки и споделянето им чрез работа в мрежа.

6. Основни изводи: предимства на вътрешен одит, извършван от разстояние, предполагаеми недостатъци, преодоляване на предизвикателствата и постигане на успех.

ЛЕКТОРЪТ:

JOHN CHESSHIRE, QIAL, CIA, CFIIA, CISA, SIRM е Главен служител отговарящ за предоставянето на услуги за даване на увереност, вътрешен одит и управление на риска към парламента и правителството на о. Гърнзи, Великобритания. По време на своята професионална кариера е заемал редица висши ръководни позиции, притежава 20-годишен опит в областта на вътрешния одит, управлението, бизнес развитието и управлението на риска. Джон е и председател на независимия комитет за вътрешен одит в лондонския квартал Хилингдън.

Член на Институт на вътрешните одитори във Великобритания от 2006 г., активно ангажиран с предлаганите от Института програми за обучение, изпити и квалификации. Джон се е специализирал в извършването на външни оценки на качеството и активно изпълнява ролята на наставник за редица вътрешни одитори и ръководители на функции по вътрешен одит. Той провежда широк спектър от обучителни курсове на теми свързани с вътрешния одит, управлението, управлението на риска и измамите, чрез своята компания JC Audit Training Ltd. http://jc-audit.com/. Негови клиенти са мултинационални компании, централни и местни правителствени структури, правоприлагащи органи, фирми за професионални правни услуги и Институтите на вътрешните одитори във Великобритания, Латвия, Литва, Гърция и България.

В КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ВИЕ ЩЕ:

- Можете да добавяте още по-голяма стойност и доставяте все по-дълбоко прозрение чрез извършваните от Вас ангажименти по вътрешен одит от разстояние;

- Следвате ръководство от последователни стъпки за подобряване на качеството на предоставяните одитни ангажименти извършвани от разстояние, съумявайки да приложите иновативни и ценни идеи, предложения и вече научените уроци;

- Промените изцяло мисленето си по отношение на това какво представляват ефективния вътрешен одит и тестване от дистанция, извличайки полза от нови идеи за това как да избирате подходящите спрямо целите на ангажимента тестови дейности, които са ефективни, икономични и най-подходящи;

- Да овладеете нови техники, които ще предоставят увереност и умения за извършване на ефективен вътрешен одит от разстояние, които ще Ви подпомогнат в постигането на добри резултати;

- Получат знания за допълнителни ресурси, които ще Ви подпомогнат при извършване на ефективни одити от разстояние.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА: Ръководители вътрешен одит, мениджъри „Вътрешен одит“, старши вътрешни одитори и вътрешни одитори, участващи в процеса на планиране и предоставяне на увереност чрез извършване на ангажименти от разстояние по отношение на организационното управление, управление на риска и контрола. Подходящ е и за професионалисти от останалите две линии на защита, които предоставят обективна увереност за организацията чрез своята дистанционна работа.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

Семинарът ще се проведе на английски език на 02.06.2021 г. в рамките на 6 астрономически часа, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени до участниците. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

Регистрационна такса за участие в това обучение е 180 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 250 лева без ДДС за всички останали. Ако заявите своето участие и във втория семинар на същия лектор, който ще се проведе на 01.06.2021 г., ще получите 20 %. отстъпка от цената на втория семинар.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 26.05.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 27.05.2021 г.

При отказ от участие, изпратен до 26.05.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.