• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Как да одитираме стратегически рискове" - 17.09.2021 г. Печат Е-мейл

 

„Как да одитираме стратегически рискове?“

17 септември 2021 г., 07 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

1. Теоретична основа на стратегията и стратегическия риск:

· Защо стратегическият риск е важен?

· Каква е ролята на вътрешния одит по отношение на стратегическите рискове;

· Какво е стратегия?

2. Анализ на разработването на стратегия:

· Защо е важно да разберем очакванията на собственика на процеса по отношение на стратегически риск?

· Към какво да насочим вниманието си при извършване на стратегически анализ в по-широкообхватна среда и индустрията?

· Към какво да се насочим вниманието си при извършване на стратегически анализ на представянето на организацията?

3. Разработване на стратегия:

· Минимални изисквания за стратегическия документ;

· Рискове при разработването на стратегия;

· Индикатори за изпълнение.

4. Прилагане на стратегията:

· Управление на промените и стратегията;

· Одит на изпълнението

· Каскадиране на стратегията. Значение;

· Комуникация и стратегия.

ЛЕКТОРЪТ:

MATEJ DRAŠČEK, CIA, CRMA – завършил докторантура в Университета в Любляна, Словения. Матей стартира своята професионална кариера в „OTIS“ - мултинационална компания за подемно оборудване, където той и екипът му печелят наградата за най-добър словенски проект за безопасност, както и представляват държавата си в конкурс на ЕС за безопасност при работа. След 5 години той поема поста управляващ директор на „Biring Biro“. След това заема длъжността директор „Споделени услуги“ в „Radeče papir nova“, компания за производство на хартия, където помага за разработването и внедряването на модерни HR инструменти във фирмата и отговаря за областите на правните и общи въпроси, IT и HR. След три години той промени професията и кариерата си и сега е главен одитор в регионалната търговска банка, LON d.d., където е и до днес.

През тези години той е и асистент в Икономическия факултет на университета в Любляна със специалност „Стратегически мениджмънт“, както и гост-лектор в други университети и факултети. Публикувал е множество професионални и научни статии, главно по теми, свръзани с човешки ресурси, бизнес етика, стратегически мениджмънт, както и вътрешен одит и е бил канен за лектор по време на множество международни конференции. Бил е и член на надзорния съвет в различни организации. Участва като лектор по време на Националната конференция на вътрешните одитори, органзирана от ИВОБ през 2020 г. и е член на работната група, създала прочуване в областта на ИТ рисковете, в което членовете на ИВОБ взеха участие.

Притежава словенски сертификат за вътрешен одитор, както и CIA, CRMA и CFSA.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

По време на този семинар ще можете да научите повече за:

- Видовете стратегически рискове и защо трябва да бъдат вземани по внимание;

- Стратегията като основен двигател на рисковете в организацията;

- Как и защо е важно да се извърши одит на организационната стратегия?

Курсът изисква минимум познания по основните концепции за управление, корпоративно управление и за ролята на вътрешния одит. Също така предварителното изчитане на учебния материал е задължително, тъй като семинарът се основава предимно на диалог.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ: Ръководители вътрешен одит и вътрешни одитори от всички йерархични нива, както и всички, които имат интерес в областта.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

Семинарът ще се проведе на английски език на 17.09 .2021 г. в рамките на 1 ден, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

Регистрационна такса за участие в това обучение е 180 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 250 лева без ДДС за всички останали.

За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 10.09.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 13.09.2021 г.

При отказ от участие, изпратен до 10.09.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.