• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Виртуален обучителен семинар в реално време: "Одит на управлението на риска в организацията" - 27.09.2021 г. Печат Е-мейл

 

Одит на управлението на риска в организацията

27 септември 2021 г., 07 CPE точки

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ:

· Компоненти на ефективното управление на риска във всяка организация;

· Ключови аспекти на управлението на риска и примери за добри практики;

· Разработване на одитен подход;

· Добри практики и предизвикателства пред одита на управлението на риска в организацията.

ЛЕКТОРЪТ:

JOHN CHESSHIRE, QIAL, CIA, CFIIA, CISA, SIRM е Главен служител отговарящ за предоставянето на услуги за даване на увереност, вътрешен одит и управление на риска към парламента и правителството на о. Гърнзи, Великобритания. По време на своята професионална кариера е заемал редица висши ръководни позиции, притежава 20-годишен опит в областта на вътрешния одит, управлението, бизнес развитието и управлението на риска. Джон е и председател на независимия комитет за вътрешен одит в лондонския квартал Хилингдън.

Член на Институт на вътрешните одитори във Великобритания от 2006 г., активно ангажиран с предлаганите от Института програми за обучение, изпити и квалификации. Джон се е специализирал в извършването на външни оценки на качеството и активно изпълнява ролята на наставник за редица вътрешни одитори и ръководители на функции по вътрешен одит. Той провежда широк спектър от обучителни курсове на теми свързани с вътрешния одит, управлението, управлението на риска и измамите, чрез своята компания JC Audit Training Ltd. http://jc-audit.com/. Негови клиенти са мултинационални компании, централни и местни правителствени структури, правоприлагащи органи, фирми за професионални правни услуги и Институтите на вътрешните одитори във Великобритания, Латвия, Литва, Гърция и България.

ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА: разберете повече за одиторския прочит на ролята и значението на управлението на човешките ресурси и неговите подкатегории: планиране на работната сила, подбор, наемане и въвеждане в длъжност, какво представляват всичките тези процедури, колко уверено персоналът ги използва и как да се управляват потенциалните рискове, свързани с тях.

СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА: Ръководители на одит, мениджъри на вътрешния одит, старши вътрешни одитори и вътрешни одитори, участващи в планирането и осигуряване на увереност в културата, или тези, които искат да научат повече за развитието на вътрешния одит в тези нововъзникващи области. Курсът ще бъде особено полезен за тези, които искат да добавят по -голяма стойност и да дадат по -добра представа чрез успешни ангажименти за вътрешен одит.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И РЕГИСТРАЦИЯ:

· Семинарът ще се проведе на английски език на 27.09.2021 г. в рамките на 6 астрономически часа, чрез платформа за дистанционно обучение. Участието в него носи на сертифицираните вътрешни одитори 07 CPE точки.

· Всеки регистрирал се участник ще получи на своята електронна поща до 24 часа преди обучението линк, с който ще достъпи виртуалната класна стая и кратка инструкция за това. Материалите на обучението ще бъдат изпратени предварително. По време на обучението в предвидено за дискусии време участниците ще могат да задават своите въпроси към лектора, писмено посредством чат или устно използвайки микрофона на своето устройство.

· Регистрационна такса за участие в това обучение е 180 лева без ДДС за членове на ИВОБ и 250 лева без ДДС за всички останали.

· За да заявите участие, следва да изпратите попълнен формуляр за регистрация не по-късно от 20.09.2021 г. Плащането на таксата за участие трябва да бъде извършено преди началото на обучението.

· ИВОБ си запазва правото да откаже регистрация на участник при запълване капацитета на групата.

· ИВОБ си запазва правото да отложи провеждането на обучението, ако не се регистрират минимален брой участници. В този случай регистрираните участници ще бъдат уведомени най-късно на 21.09.2021 г.

· При отказ от участие, изпратен до 20.09.2021 г., ще получите заплатената от вас сума в пълен размер. При отказ, получен преди началото на обучението, ще получите 50% от платената такса за участие. При неявяване таксата за участие не се възстановява.

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.