• Регистрация
Български (България)English (United Kingdom)
Редовно Общо събрание на ИВОБ,13 септември 2021 г. Печат Е-мейл

Управителният съвет на ИВОБ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на ИВОБ на 13 септември 2021 г., 17:00 ч. в Зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“, гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ 52, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на Сдружението;

2. Приемане на:

-  Годишен финансов отчет за 2020 г.;

Отчет за дейността на ИВОБ за периода 01 юни 2020 г. – 31 май 2021 г.;

Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 01 юни 2020 г. – 31 май 2021 г.;

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

3. Предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет на ИВОБ поради постъпило писмено заявление от лицето, с което подава оставка;

4. Избор на нов член до изтичане на мандата на настоящия Управителен съвет на ИВОБ;

5. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Събранието ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Регистрирането ще се извърши от 16.30 ч. на 13.09.2021 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. При регистрацията ще получите делегатската си карта.

Членовете, които нямат възможност да участват в Общото събрание, могат писмено да упълномощят други членове да ги представляват и да гласуват от тяхно име. Един член на сдружението може да представлява до трима други членове на Общото събрание.

Редовните членове на института ще имат възможност предварително да направят свое предложение за кандидат член на УС. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, моля попълнете, подпишете формата за номиниране и я изпратете в офиса на Института на вътрешните одитори в България – гр. София, ул. “Граф Игнатиев” 7А, ет. 3 или по електронна поща, като изпратите сканирано копие на попълнената и подписана форма на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 08 септември 2021 г. включително.

 

 

 

S5 Box

Вход

Регистрация

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.